Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III 

 

 

I. HISTORIA SZKOŁY

1. Historia powstania szkoły sięga roku 1946, kiedy to do miejscowości o zniemczonej przez okupanta hitlerowskiego nazwie PLASWIK przybyło dwoje pedagogów: WINCENTY i AURELIA PIECHURSCY. Oto jakie słowa zanotował pierwszy kierownik naszej placówki w kronice szkolnej mającej postać skromnego zeszytu:

We wrześniu 1946 roku ja Piechurski Wincenty przydzielony przez Inspektorat Szkolny w Braniewie na Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Plaswiku wraz z żoną moją Aurelią – nauczycielką przyjechałem , by objąć w/w placówkę. Gmach szkolny strasznie zniszczony, w winklu budynku była dziura 2m kw. I wiele innych mniejszych; okna bez ram i szyb, drzwi każde poważnie uszkodzone, w piwnicach zanieczyszczone, sale szkolne brudne, niemalowane korytarze, wokoło gmachu i na boisku pełno gruzów, zniszczonych narzędzi rolniczych, samochodów itp. Z początku strasznie ciężko było nam z żoną, gdyż uczyliśmy tylko oboje a klas było 5 lecz z wielkim trudem i poświęceniem obopólnym organizowaliśmy szkołę. Organizacja szkoły szła bardzo ciężko, dzieci z różnych dzielnic Polski, władali więcej rosyjskim i litewskim językiem jak polskim i z wielkim wysiłkiem i mozołem z takim elementem było pracować, lecz nie upadaliśmy, pracowaliśmy wytrwale. Zaczęły się wyjawiać różnice dzielnicowe dzieci były do siebie wrogo usposobione lecz i to z żoną dało nam się usunąć, także teraz spotyka się przyjaźń tam, gdzie dawniej ujawniała się wrogość.
Takie były początki naszej pracy pedagogicznej plus remont całkowity budynku, boiska i budynku mieszkalnego kierownika szkoły, przy tym brałem udział w organizowaniu Przedszkola (…).

 

budynek szkolny (lata 60-te)

2. Pierwszą ważną uroczystością było POŚWIĘCENIE BUDYNKU SZKOLNEGO i SZTANDARU SZKOŁY dnia 20 X 1946 r. Od tego momentu placówka funkcjonuje pod nazwą Powszechna Szkoła Publiczna, a jej Kierownikiem jest WINCENTY PIECHURSKI.
Już w lutym 1948 r. funkcję Kierownika Szkoły po W. PIECHURSKIM obejmuje jego żona AURELIA PIECHURSKA, która pełni ją zaledwie dwa miesiące.
1 kwietnia 1948 r. nowym Kierownikiem Szkoły zostaje JAROSŁAW ZABŁOCKI. W tymże samym roku powstaje biblioteka szkolna.
Kolejna zmiana na kierowniczym stanowisku następuje z początkiem 1951 roku, obejmuje je WITOLD RYCHLICKI.
1 września 1952 r. Kierownikiem Szkoły zostaje JÓZEF KOCHAN.
W 1956 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z początkiem pracy nowego Kierownika – PIOTRA KOCHANA.
1 września 1963 r. stanowisko Kierownika Szkoły obejmuje ANATOL PASZKIEWICZ.
1 stycznia 1971 r. funkcja Kierownika przypada CZESŁAWOWI PACONIOWI.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1977/1978 prowadzi już Dyrektor Szkół Gminnych TADEUSZ MISIAK, który będzie kierował placówką przez najbliższe 7 lat.
1 września 1984 r. Dyrektorem Szkoły zostaje ZOFIA CEJKO.

3. 24 marca 1991 r. ma miejsce podniosłe wydarzenie w naszej szkole : uroczyste zawieszenie krzyży w klasach z udziałem ks. proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Płoskini Henryka Kamińskiego.

1 września 1991 nowym Dyrektorem Szkoły jest TERESA SOBKOWIAK , która pełni tę funkcję do 19 grudnia 1994 r.
Z początkiem 1995 roku stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje LIDIA BANIECKA.

4. Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii placówki w Płoskini jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły, przyszłego Gimnazjum 27 sierpnia 1998 r. Budowa trwa do sierpnia 1999 r.
1 września 1999r. uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone jest z ceremonią otwarcia Gimnazjum w Płoskini.
5. Rok później – 24 IX 2000 r. – w szkole następuje otwarcie sali komputerowej (pracowni informatycznej).
6. 26 IV 2002 r. rozpoczęta zostaje budowa sali gimnastycznej przy nowym budynku szkolnym. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej ma miejsce 6 XII 2004 r.
Również w tym roku nasza placówka uzyskała zaszczytny certyfikat „Szkoły z Klasą”, co było efektem udziału i pracy nauczycieli w ogólnopolskie j akcji społecznej pod patronatem prezydenta RP.
W czerwcu 2008 r. pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły kończy LIDIA BANIECKA. Od 1 września 2008 r. nowym Dyrektorem Szkoły zostaje JOLANTA RYCZAJ, która pełni to stanowisko do czerwca 2012 r.
Od nowego roku szkolnego 2012/2013 funkcję dyrektora obejmuje EWA MURAWSKA, która kieruje placówką do dziś.

 

 

I. HISTORIA SZKOŁY

1. Historia powstania szkoły sięga roku 1946, kiedy to do miejscowości o zniemczonej przez okupanta hitlerowskiego nazwie PLASWIK przybyło dwoje pedagogów: WINCENTY i AURELIA PIECHURSCY. Oto jakie słowa zanotował pierwszy kierownik naszej placówki w kronice szkolnej mającej postać skromnego zeszytu:

We wrześniu 1946 roku ja Piechurski Wincenty przydzielony przez Inspektorat Szkolny w Braniewie na Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Plaswiku wraz z żoną moją Aurelią – nauczycielką przyjechałem , by objąć w/w placówkę. Gmach szkolny strasznie zniszczony, w winklu budynku była dziura 2m kw. I wiele innych mniejszych; okna bez ram i szyb, drzwi każde poważnie uszkodzone, w piwnicach zanieczyszczone, sale szkolne brudne, niemalowane korytarze, wokoło gmachu i na boisku pełno gruzów, zniszczonych narzędzi rolniczych, samochodów itp. Z początku strasznie ciężko było nam z żoną, gdyż uczyliśmy tylko oboje a klas było 5 lecz z wielkim trudem i poświęceniem obopólnym organizowaliśmy szkołę. Organizacja szkoły szła bardzo ciężko, dzieci z różnych dzielnic Polski, władali więcej rosyjskim i litewskim językiem jak polskim i z wielkim wysiłkiem i mozołem z takim elementem było pracować, lecz nie upadaliśmy, pracowaliśmy wytrwale. Zaczęły się wyjawiać różnice dzielnicowe dzieci były do siebie wrogo usposobione lecz i to z żoną dało nam się usunąć, także teraz spotyka się przyjaźń tam, gdzie dawniej ujawniała się wrogość.
Takie były początki naszej pracy pedagogicznej plus remont całkowity budynku, boiska i budynku mieszkalnego kierownika szkoły, przy tym brałem udział w organizowaniu Przedszkola (…).

 

 

 

2. Pierwszą ważną uroczystością było POŚWIĘCENIE BUDYNKU SZKOLNEGO i SZTANDARU SZKOŁY dnia 20 X 1946 r. Od tego momentu placówka funkcjonuje pod nazwą Powszechna Szkoła Publiczna, a jej Kierownikiem jest WINCENTY PIECHURSKI.
Już w lutym 1948 r. funkcję Kierownika Szkoły po W. PIECHURSKIM obejmuje jego żona AURELIA PIECHURSKA, która pełni ją zaledwie dwa miesiące.
1 kwietnia 1948 r. nowym Kierownikiem Szkoły zostaje JAROSŁAW ZABŁOCKI. W tymże samym roku powstaje biblioteka szkolna.
Kolejna zmiana na kierowniczym stanowisku następuje z początkiem 1951 roku, obejmuje je WITOLD RYCHLICKI.
1 września 1952 r. Kierownikiem Szkoły zostaje JÓZEF KOCHAN.
W 1956 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z początkiem pracy nowego Kierownika – PIOTRA KOCHANA.
1 września 1963 r. stanowisko Kierownika Szkoły obejmuje ANATOL PASZKIEWICZ.

 


1 stycznia 1971 r. funkcja Kierownika przypada CZESŁAWOWI PACONIOWI.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1977/1978 prowadzi już Dyrektor Szkół Gminnych TADEUSZ MISIAK, który będzie kierował placówką przez najbliższe 7 lat.
1 września 1984 r. Dyrektorem Szkoły zostaje ZOFIA CEJKO.

3. 24 marca 1991 r. ma miejsce podniosłe wydarzenie w naszej szkole : uroczyste zawieszenie krzyży w klasach z udziałem ks. proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Płoskini Henryka Kamińskiego.

1 września 1991 nowym Dyrektorem Szkoły jest TERESA SOBKOWIAK , która pełni tę funkcję do 19 grudnia 1994 r.
Z początkiem 1995 roku stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje LIDIA BANIECKA.

4. Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii placówki w Płoskini jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły, przyszłego Gimnazjum 27 sierpnia 1998 r. Budowa trwa do sierpnia 1999 r.
1 września 1999r. uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone jest z ceremonią otwarcia Gimnazjum w Płoskini.
5. Rok później – 24 IX 2000 r. – w szkole następuje otwarcie sali komputerowej (pracowni informatycznej).
6. 26 IV 2002 r. rozpoczęta zostaje budowa sali gimnastycznej przy nowym budynku szkolnym. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej ma miejsce 6 XII 2004 r.

 

 


Również w tym roku nasza placówka uzyskała zaszczytny certyfikat „Szkoły z Klasą”, co było efektem udziału i pracy nauczycieli w ogólnopolskie j akcji społecznej pod patronatem prezydenta RP.
W czerwcu 2008 r. pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły kończy LIDIA BANIECKA. Od 1 września 2008 r. nowym Dyrektorem Szkoły zostaje JOLANTA RYCZAJ, która pełni to stanowisko do czerwca 2012 r.
Od nowego roku szkolnego 2012/2013 funkcję dyrektora obejmuje EWA MURAWSKA, która kieruje placówką do dziś.

 

II. ABSOLWENCI - GALERIA

 

 

 

 

 

absolwenci i grono pedagogiczne (rok szkolny 1981/1982)

 

 

 

 

 

CDN...

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio