Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIISZKOLNY KONKURS NA „OZDOBĘ WIELKANOCNĄ”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w KONKURSIE WIELKANOCNYM, który ma na celu

- rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

-kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi

-edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową.

-pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

-prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na giełdzie wielkanocnej.

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie naszej szkoły

  2. Przedmiot konkursu- Ozdoba Wielkanocna

  3. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa.

  4. Konkurs będzie rozpatrywany w różnych kategoriach wiekowych: Odział Przedszkolny

I-III SP , IV- VI SP, I – III G

Prace należy składać do pedagoga szkolnego Anny Maciejewskiej.

DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH:

Prace należy dostarczyć do 16 marca 2016r

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca 2016r.

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA

– oryginalność kompozycji

– estetykę wykonania

– wykorzystanie materiałów naturalnych

– wkład pracy

STROIKI ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE NA STRONIE SZKOŁY ORAZ PODCZAS GIEŁDY WIELKANOCNEJ- DOCHÓD Z GIEŁDY ZOSTANIE PRZEKAZANY NA CEL CHARYTATYWNY(dofinansowanie do zakupu protezy lewej dłoni, dla chłopca Nikodema Jasiewicza)

NA NAJPIĘKNIEJSZE PRACE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY ORAZ PUNKTY DODATNIE!

Organizatorzy:

Anna Maciejewska

Małgorzata Wiśniewska

Danuta Trynduś

Magdalena Kot

Elżbieta Sobolewska

17 marca 2016 r. (czwartek)

odbędzie się 25 edycja ogólnopolskiego konkursu matematycznego "Kangur matematyczny". Chętni uczniowie powinni się zgłosić do nauczycieli matematyki w celu rejestracji uczestnika. Więcej informacji na stronie : www.kangur.mat.pl.

Biblioteka Szkolna

ogłasza

KONKURS

PLASTYCZNO-LITERACKI

dla uczniów klas IV-VI SP pt.

„Moja okładka książkowa”

 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie dowolną techniką plastyczną własnej okładki ulubionej książki. Na pracy powinny znaleźć się: tytuł utworu, imię i nazwisko autora).

Praca powinna być wykonana na sztywnej kartce (blok techniczny lub brystol) w dowolnym formacie (rozmiarze). Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek).

Prace konkursowe proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. Tomasza Maciejewskiego do 4 marca 2016 r.

Na uczestników czekają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

 

***

Biblioteka Szkolna

ogłasza

KONKURS

PLASTYCZNO-LITERACKI

dla uczniów klas I-III SP pt.

„Mój ulubiony bohater książkowy”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie dowolną techniką plastyczną portretu ulubionego bohatera przeczytanej książki lub wiersza.

Praca powinna być wykonana na sztywnej kartce (blok techniczny lub brystol) w dowolnym formacie (rozmiarze). Na odwrocie pracy powinny znaleźć się informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł pracy (imię, nazwisko lub przezwisko bohatera książkowego).

Prace konkursowe proszę dostarczyć do biblioteki szkolnej do p. Tomasza Maciejewskiego do 4 marca 2016 r.

Na uczestników czekają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

 

***

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza uczniów Gimnazjum

do wzięcia udziału

w konkursie plastyczno-czytelniczym pt.

„Książki i czytanie to umysłu i serca wzbogacanie”

 

Konkurs polega na zaprojektowaniu przez każdą klasę plakatu na temat zalet i korzyści z czytania i obcowania z książką.

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

1.Plakat powinien zawierać: hasło związane z czytaniem lub książką.

2. Czytelność hasła i estetyka wykonania pracy.

3. Prace powinny być wykonane na arkuszu brystolu.

4. Plakat powinien być podpisany na odwrocie (imiona i nazwiska autorów, klasa).

Prace proszę składać w bibliotece szkolnej u p. Tomasza Maciejewskiego do 11 marca 2016 r.

Wszyscy wykonawcy plakatu zostaną nagrodzeni punktami plusowymi i dyplomami.

Laureaci konkursu (I-III miejsce) otrzymają nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

Tomasz Maciejewski

Od początku II semestru rusza II edycja akcji "Podarujksiążkę bibliotece". Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału chętnych uczniów i pracowników szkoły. Warunkiem uczestnictwa jest podarowanie bibliotece szkolnej książki lub książek będących dotychczas prywatną własnością ucznia lub pracownika szkoły. Akcja potrwa do 20 maja 2016 r.

Tomasz Maciejewski

Joomla Templates by 3/4 Studio