Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIISerdecznie zapraszamy

na

 

przedstawienie Bożonarodzeniowe,

 

które odbędzie się 20 grudnia 2017 r. (środa)

 

o godz. 1115 na sali gimnastycznej

 

w Szkole Podstawowej w Płoskini.

 

 

SZKOLNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

 

   Serdecznie zapraszamy do udziału w KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM, który ma na celu:

 

- rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

-kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami BOŻONARODZENIOWYMI

-edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową.

-pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

-prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na giełdzie wielkanocnej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie naszej szkoły
 2. Przedmiot konkursu- Ozdoba bożonarodzeniowa
 3. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa.
 4. Konkurs będzie rozpatrywany w różnych kategoriach wiekowych: Odział Przedszkolny,I-III SP , IV- VI SP, I – III G.

Prace należy składać do pedagoga szkolnego Anny Maciejewskiej.

 

DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH:

Prace należy dostarczyć do 15 grudnia2017r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 grudnia 2017 r.

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA

– oryginalność kompozycji

– estetykę wykonania

– wykorzystanie materiałów naturalnych

– wkład pracy

 

OZDOBY BOŻONARODZENIOWE ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE NA STRONIE SZKOŁY ORAZ PODCZAS GIEŁDY BOŻONARODZENIOWEJ .

NA NAJPIĘKNIEJSZE PRACE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY ORAZ PUNKTY DODATNIE!

 

                                                                                                                                                                                   Organizatorzy:

Anna Maciejewska

Małgorzata Wiśniewska

Danuta Trynduś

Magdalena Kot

Elżbieta Sobolewska

Eliza Siedlik

Justyna Babul

Agnieszka Lisowska

5 XII 2017 r.

o godz. 15.30

w Szkole Podstawowej w Płoskini

odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów SP i Gimnazjum.

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGA MŁODZIEŻY !

 

 Zapraszamy do udziału w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

My jako społeczeństwo Szkoły Podstawowej w Płoskini mówimy stanowcze NIE każdej formie przemocy wobec dzieci. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy agresji wśród dzieci i młodzieży.

Kampania rozpoczyna się 1 listopada i potrwa do

19 listopada. Akcji towarzyszyć będą  następujące działania:

v Klasy IV – VII i II- III g wykonają w ramach konkursu plakat o tematyce przewodniej STOP AGRESJI!

v Klasy I- III SP w ramach konkursu wykonają prace plastyczne  o tematyce przewodniej KOCHAJ! NIE BIJ!

v W klasach wychowawcy oraz pedagog przeprowadzą zajęcia na temat przemocy rówieśniczej i tolerancji.

( pokaz prezentacji multimedialnych, filmy, warsztaty).

v Każdy członek naszej społeczności szkolnej w tych dniach będzie nosił pomarańczową wstążeczkę, aby powiedzieć  TAK! DLA OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ!

  Dyrektor                                                                                                                                                                            Pedagog 

REGULAMIN

 I SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Moja Ojczyzna”

Konkurs poezji patriotycznej  Moja Ojczyzna” zachęca do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.

 1. ORGANIZATOR Biblioteka SP w Płoskini
 1. CELE KONKURSU
 • Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
 • Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
 • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją
  • i wartościami.
 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
 • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 • Promowanie młodych talentów.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VII  i II - III Gim.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega w II etapach:

 

I Etap – eliminacje klasowe

 • Każda klasa w wyniku eliminacji wyłania do 2 uczestników.
 • Zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych uczniów klasy należy przekazać do biblioteki szkolnej do 6 XI 2017 r. (poniedziałek)

II Etap – etap szkolny

 • Odbędzie się dnia 14 XI 2016 r. (wtorek) o godz. 10.10 na I piętrze SP w Płoskini.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza

o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.

 • Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 1. KRYTERIA OCENY

opanowanie tekstu dykcja

dobór i rozumienie tekstu

ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne

 • i pomysłowość interpretacji)

VII. NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.

VIII. INFORMACJE

 1. Obowiązuje szkolny strój galowy.
 1. Kolejność prezentacji:
 • - uczestnicy klas IV-VII
 • - uczestnicy klas II-III Gimnazjum
 1. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu: Tomasz Maciejewski.

 

Serdecznie zapraszam.

Dni od 1 XI  do 5 XI 2017 r.

są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Joomla Templates by 3/4 Studio