Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  28 listopada 2018 r. odbył się szkolny konkurs recytatorski dla klas I-III SP pod hasłem „Moja Ojczyzna” przygotowany z okazji Roku Dla Niepodległej. Każdy z uczniów recytował jeden wiersz polskiego autora o tematyce patriotycznej, którego wykonanie oceniało jury w składzie: dyrektor szkoły p. Ewa Murawska, p. Tomasz Maciejewski, p. Agnieszka Lisowska. Po wysłuchaniu recytacji uczniowskich komisja konkursowa przedstawiła wyniki:

klasa I

I miejsce – DANIEL SUCHOCKI

II miejsce – KACPER GARBOWSKI

III miejsce – MAJA JĘDRYCZKA

Wyróżnienia – DANIEL POWIERŻA, MICHAŁ SEMKÓW

klasa II

I miejsce – MAŁGORZATA KASPRZAK

II miejsce – MAJA GAWRON

III miejsce – SZYMON BYCZKO

Wyróżnienia – SZYMON KOWALSKI, SZYMON SERDAKOWSKI, KLAUDIA SZCZEPANIK

klasa III

I miejsce – MAJA BYCZKO

II miejsce – JULIA KASPRZAK

III miejsce – MARCELINA SZWANKA

Wyróżnienia – NIKODEM KROPIDŁOWSKI, MARCELINA HNATYSZYN

  Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Konkurs zorganizowały nauczycielki nauczania początkowego: p. Stefania Piekarz, p. Małgorzata Buczyńska i p. Monika Serdakowska.

 

 

  26 listopada 2018 r. w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Płoskini obchodzony był Ogólnopolski Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia każdy przedszkolak przyniósł swojego ulubionego pluszaka, o którym mógł opowiedzieć. Dzieci wykonywały też pod opieką pań wychowawczyń misie z balonów i kolorowego papieru. Finałem misiowego święta było wręczenie przedszkolakom Dyplomów Przyjaciół Pluszowych Misiów.

 

 

  9 listopada 2018 r. koło teatralne i chór Szkoły Podstawowej w Płoskini  zaprezentowali spektakl słowno-muzyczny z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości pt. "Niepodległa, Niepokorna" w Gminnym Ośrodku Kultury w Płoskini. Wśród zaproszonych na widowni gości znaleźli się: wójt gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy Stefan Hrybek, pracownicy Urzędu Gminy w Płoskini, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini, dyrektor Szkoły Podstawowej w Płoskini Ewa Murawska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruścielu Grażyna Szklarek, uczniowie i nauczyciele SP w Płoskini, członkowie i członkinie zespołu seniorów z Płoskini "Honoratki". Patriotyczne widowisko przy współudziale uczniów przygotowali nauczyciele SP w Płoskini: Edyta Sorkowicz, Ewa Matwiejczuk i Tomasz Maciejewski. Swój program artystyczny z tejże okazji przedstawili także uczniowie SP w Chruścielu. Finałem rocznicowych obchodów była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tomasza Maciejewskiego.

 

 

 

 

 

 

 13.11.2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej połączone z pasowaniem na ucznia Szkoły Podstawowej w Płoskini. Najmłodsi uczniowie - pierwszoklasiści - złożyli uroczystą przysięgę uczniowską w obecności dyrektora szkoły, wychowawczyni pani Małgorzaty Buczyńskiej, nauczycieli, rodziców i starszych uczniów szkoły podstawowej. Uroczystość wzbogacona została przez występ przygotowany przez uczniów klasy II i III szkoły podstawowej. Przywitali oni najmłodszych uczniów i zaprezentowali krótki program artystyczny, recytując wierszyki i śpiewając piosenki, zaś na zakończenie wręczyli im słodkie upominki. Po złożeniu przysięgi każdy z uczniów dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia klasy I dokonanego symbolicznym piórem przez dyrektora szkoły p. Ewę Murawską. Następnie każdy z pasowanych "pierwszaków" przy pomocy swojej wychowawczyni złożył na pamiątkę odcisk własnego kciuka przy swoim nazwisku zapisanym w szkolnej kronice. Finałem uroczystości było wręczenie pamiątkowego dyplomu pasowania na pierwszoklasistę dla każdego z najmłodszych adeptów naszej placówki.

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

  13 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka najmłodszych dzieci z oddziału 3-latków. Honorowymi gośćmi ceremonii byli rodzice przedszkolaków oraz pani dyrektor Ewa Murawska. Akt pasowania poprzedził program artystyczny przygotowany przez panią wychowawczynię Justynę Babul i jej podopiecznych. Najmłodsi zaprezentowali wierszyki, piosenki oraz układy taneczne. Zwieńczeniem występu było Pasowanie na Przedszkolaka dokonane symbolicznym piórem przez p. dyrektor oraz wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów i upominków.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

 

 

 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyły się uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszystkich uczniów i pracowników szkoły przywitała pani dyrektor Ewa Murawska. Pierwszym punktem uroczystości był spektakl słowno – muzyczny w wykonaniu koła teatralnego „Fikander” i chóru szkolnego pt. „Niepodległa – Niepokorna”, w którym wystąpili uczniowie: Wiktoria Biesiekierska, Julia Rojewska, Dominika Lombarska, Patrycja Bojara, Wiktoria Zielińska, Bartomiej Bil, Tomasz Jędryczka, Bartłomiej Leyk, Dawid Biesiekierski, Ilona Grabowiecka, Anita Karpińska, Izabela Cichocka, Natalia Moskiewicz, Aleksandra Kowalewska , Piotr Sorkowicz, Sylwia Gierczak, Oliwia Dziugieł, Ewelina Grabowiecka, Wiktoria Koszła, Kornelia Bojara oraz Tomasz Maciejewski w roli marszałka Józefa Piłsudskiego. Zespół wokalny wykonał utwory: "Niepodległość - trudne słowo", "Miejcie nadzieję", "Rota", "Honor i gniew", "Żeby Polska była Polską", "Uwierz Polsko!". W trakcie widowiska można było także usłyszeć fragmenty kompozycji filmowych Michała Lorenca, Wojciecha Kilara, "Miserere" Henryka Mikołaja Góreckiego i motyw przewodni z serialu "Znak orła" autorstwa Macieja Małeckiego. Dyrektor szkoły podziękowała i pogratulowała występującym i ich opiekunom za pracę i zaangażowanie w przygotowanie patriotycznego przedstawienia. Następnie uczniowie klas V – VIII SP i III Gimnazjum wzięli udział w międzyklasowym konkursie wiedzy historycznej poświęconym wydarzeniom i postaciom z naszych dziejów. Punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły odśpiewali w całości nasz hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”. Ostatnim punktem jubileuszowej ceremonii był Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych – każda klasa pod opieką wychowawców zaprezentowała jeden utwór o tematyce patriotycznej. Przegląd był kontynuowany 13 listopada, a jego finałem była prezentacja multimedialna pt. "100- lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości" przygotowana przez p. Tomasza Maciejewskiego. W międzyczasie funkcjonowała loteria fantowa pod hasłem "Pomagamy Dawidowi", z której fundusze przeznaczone zostaną na zakup protezy dla absolwenta naszej szkoły Dawida Hołodiuka. Na sali gimnastycznej można było też podziwiać prace plastyczne naszych uczniów poświęcone naszej ojczyźnie.

  Przedstawienie (które o godzinie 12.00 zostało zaprezentowane także w Gminnym Ośrodku Kultury w Płoskini) przygotowali nauczyciele:p. Edyta Sorkowicz (chór szkolny), p.Ewa Matwiejczuk i p.Tomasz Maciejewski (spektakl). Konkurs historyczny przygotowała p.Ewa Bułecka, zaś loterię fantową prowadziła p. Anna Maciejewska.

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio