Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III2 IV - 14 rocznica Odejścia do Domu Pana Naszego Papieża - św. Jana Pawła II

 

kwiecień  - Miesiącem Zdrowia

 

  2 kwietnia 2019 roku odbyła się XVII Powiatowa Giełda Szkół zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, w której wzięli udział uczniowie klas III Gimnazjum i VIII SP w Płoskini. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego.

  Wydarzenie otworzyli: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński. Starosta i Wicestarosta zachęcali młodzież do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną poszczególnych szkół oraz do podjęcia nauki w naszych szkołach. Zachęcali również do skorzystania z rozbudowanej, dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej oraz możliwości wyjazdów na praktyki i staże zagraniczne.

  W trakcie Giełdy młodzież miała również możliwość rozmowy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

  Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie prezentowali główne zadania realizowane przez Policję, a strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zaprezentowali środki ochrony indywidualnej wykorzystywane podczas akcji gaśniczych.
Firma „Meble-Okmed Demko sp. j.” natomiast zaprezentowała swoją ofertę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów planujących kształcenie zawodowe.

  Równolegle z trwającą Powiatową Giełdą w poszczególnych szkołach odbył się Dzień Otwarty, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

  Starosta Braniewski Karol Motyka oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznego wydarzenia. Dziękujemy również młodzieży i nauczycielom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy bardzo licznie odwiedzili naszą Giełdę oraz skorzystali za Dnia Otwartego w szkołach.

 

 

 

 

 

 

4 kwietnia 2019 r. w  Braniewie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem "Podróże małe i duże" zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wzięli w nim udział przedszkolaki z grupy sześciolatków i uczniowie klas II i III SP. W pierwszej kategorii wiekowej I miejsce zajęła LENA BIAŁKOWSKA, zaś wyróżnienie przyznano JERZEMU MACIEJEWSKIEMU. W kategorii klas I-III MAJA BYCZKO z kl. III zdobyła I miejsce. W konkursie wzięli udział także: OLIWIER MARKISZ, JULIA KASPRZAK, MAŁGORZATA KASPRZAK, MARCELINA SZWANKA i MARCELINA HNATYSZYN.

 

  1 kwietnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Płoskini: JULIA MYSZAK (kl.VI) i MATEUSZ STOLARZ (kl. VIII) zdobyli II MIEJSCE w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" w II grupie wiekowej, który odbył się w Braniewie. Uczniów przygotował do konkursu p. KRZYSZTOF WOŹNY.

 

 

 

 

  2 IV 2019 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem "Szkoła Podstawowa w Płoskini na niebiesko". Tego dnia uczniowie niebieskim strojem podkreślili swoje zrozumienie i akceptację dla osób z autyzmem. Uczennice ze Szkolnego Klubu Wolontariatu przypinali uczniom i pracownikom niebieskie kokardki symbolizujące pamięć o tym specyficznym zaburzeniu rozwoju dziecka. W oknach szkoły widniały niebieskie kartki i plakaty, zaś na drzwiach wejściowych umieszczona była litera "A" w tymże kolorze. Uczniowie klas I-III otrzymali od wychowawców niebieskie baloniki i uczestniczyli w zajęciach, podczas których obejrzeli prezentacje i krótkie filmy poświęcone autyzmowi wśród dzieci i dorosłych oraz wspólnie z panią wychowawczynią przeczytali opowiadanie Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel pt. "Kosmita". Starsi uczniowie (klasy IV-VII) również uczestniczyli ze swoimi opiekunami w lekcjach na temat autyzmu, których zwieńczeniem była projekcja filmu fabularnego w reżyserii S. Shore "Tomek i ja".

 

 

 

 

 

2 kwietnia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole pracownika Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Braniewie p. Agnieszkę Lasecką, która przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla nauczycieli i rodziców na temat zjawiska fonoholizmu, czyli uzależnienia od telefonów komórkowych.

 

Joomla Templates by 3/4 Studio