Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III

18 września 2017 r. gościliśmy w naszej szkole członków Sportowej Inicjatywy "Warmia" z Braniewa: trenera szkółki piłkarskiej p. Bartosza Siedlika i tancerki grupy "Dance Studio" panie: Małgorzatę Siedlik, Karolinę Jędrasik i Patrycję Sławską. Goście zachęcali uczniów do zapisania się do wybranej sekcji oferowanej przez stowarzyszenie: szkółki pilkarskiej lub szkółki tańca. Prezentacji towarzyszyły układy taneczne i zagadki dla uczniów i przedszkolaków.

 

 

 

 

 

  4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Płoskinia p. Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy p.Stefan Hrybek, skarbnik gminy p. Danuta Gąsior, księgowa gminy p. Izabela Wolak, przewodnicząca Rady Gminy p. Elżbieta Sobolewska, Rada Rodziców w osobach: p. Kamila Lombarska, p. Karolina Korneluk i p. Agnieszka Lisowska. Po uroczystym odśpiewaniu naszego hymnu narodowego powitała wszystkich dyrektor szkoły p. Ewa Murawska. Następnie głos zabrał wójt gminy, który przywitał wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów życząc wytrwałości w nauce i pracy oraz wielu sukcesów. Dyrektor szkoły odczytała list komendanta policji skierowany do uczniów. Trzy panie nauczycielki naszej szkoły: Małgorzata Wiśniewska, Danuta Trynduś i Magdalena Kot otrzymały uroczyście z rąk p. wójta i p. dyrektor akty nadania stopnia awansu zawodowego. Na uroczystości pożegnaliśmy także wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły p. Sabinę Nos, która przeszła na emeryturę. Po apelu uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich sal na krótkie spotkania informacyjne.

 

 

 

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

 

 

 

 

 

 

  23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Płoskini. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy Płoskinia Stefan Hrybek, skarbnik gminy Płoskinia Danuta Gąsior, kierownik Biblioteki Publicznej w Płoskini Izabela Mierzejewska, przedstawicielki Rady Rodziców Kamila Lombarska, Agnieszka Lisowska i Karolina Korneluk, przewodnicząca Rady Gminy Płoskinia Elżbieta Sobolewska, była dyrektor szkoły Zofia Cejko, pracownik Służby Więziennej w Braniewie st. sierżant Janusz Kinach, dzielnicowy Mirosław Hołowaty, kierownik GOPS w Płoskini Elżbieta Kityk. Po uroczystym wprowadzeniu Sztandaru Szkolnego i odśpiewaniu naszego hymnu narodowego przywitała wszystkich zgromadzonych dyrektor szkoły Ewa Murawska. Pani dyrektor wręczyła - przy współudziale wychowawców - podziękowania dla rodziców, którzy w mijającym roku szkolnym angażowali się w życie szkoły. W sposób szczególnie uroczysty wyróżnieni zostali na ceremonii uczniowie kończący I etap edukacyjny: klasy III a i b SP. Władze gminy ufundowały i wręczyły także nagrody rzeczowe dla zawodników Klubu Sportowego KS Dragons, którzy reprezentowali naszą szkołę na wojewódzkich i ogólnopolskich turniejach unihokeja zajmując – pod kierunkiem trenera p. Marka Raroka - najwyższe lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrody i świadectwa „z czerwonych paskiem” otrzymali z rąk dyrektora szkoły i wychowawców uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w klasie. Wójt gminy i dyrektor szkoły życzyli wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udanego i zasłużonego a także bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

 

 

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

 

22 czerwca 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste pożegnanie klas IIIa i IIIb Gimnazjum, których wychowawcami były panie: Magdalena Kot i Danuta Trynduś. Uczniowie z najwyższą średnią w klasie otrzymali z rąk pani dyrektor Ewy Murawskiej i pań wychowawczyń nagrody i dyplomy. Miano Absolwenta Roku - ucznia klasy III, który uzyskał najwyższą średnią 5,61 - otrzymał KACPER BIAŁOPIOTROWICZ. Trzecioklasiści zaprezentowali krótki program artystyczny oraz prezentację multimedialną poświeconą nauczycielom uczących ich w ostatnim etapie edukacyjnym. Podziękowali także pani dyrektor, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za przekazaną wiedzę i umiejętności, opiekę i trud wychowawczy. Uczniowie klasy II Gimnazjum pożegnali starszych kolegów i koleżanki wręczając im drobne upominki, zaś uczniowie klas III SP - bukieciki kwiatów. Na uroczystości nagrodzeni zostali m.in. wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariusza, Najgrzeczniejsi Uczniowie roku szkolnego 2016/2017, Najgrzeczniejsze Świetliki, czyli uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej, Czytelnicy Roku (uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym wypożyczyli z biblioteki szkolnej i przeczytali najwięcej książek, zawodnicy biorący udział w zawodach sportowych (otrzymali medale, puchary i pamiątkowe dyplomy), finaliści Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dyrektor szkoły życzyła tegorocznym Absolwentom powodzenia w życiu osobistym oraz samych sukcesów na nowej drodze edukacji. Podziękowała także za zaangażowanie w życie szkoły.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

 

 

 

 

Od września 2016 r.do maja 2017 r. trwał konkurs zorganizowany przez pedagoga szkolnego p. Annę Maciejewską pod hasłem "Najgrzeczniejszy Uczeń". W każdym miesiącu wychowawcy zgłaszali - na podstawie opinii innych nauczycieli i pracowników szkoły - ucznia, który wykazał się wyjątkową kulturą osobistą, grzecznością wobec współuczniów i pracownikówszkoły i zaangażowaniem w życie klasy lub szkoły. Zaszczytne  miano "NAJGRZECZNIEJSZEGO UCZNIA" za rok szkolny 2016/2017 otrzymali:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 3-4 -LATKI:

MAGDALENA ŚCIBIOR

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 5-6-LATKI:

LAURA ZAJĄC

KLASA I:

PIOTR FEDCZAK

KLASA II:

WIKTORIA KOSZŁA

KLASA III A:

EMILIA WILGA

KLASA III B:

JULIA KRUPKA

KLASA IV:

SYLWIA GIERCZAK

KLASA V SP:

MACIEJ GREŃ

KLASA VI SP:

MATEUSZ STOLARZ

KLASA I G:

ŁUKASZ BOBKO

KLASA II G:

KATARZYNA BABUL

KLASA III A:

PAULINA SIELICKA

KLASA III B:

ZUZANNA JACKOWSKA

 

Serdecznie gratulujemy!

 

  14 czerwca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecęcej "Re,Re,kum, kum".Wzięli w nim m.in.udział młodzi soliści z naszej szkoły z oddziałów przedszkolnych i klas I-III SP. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio