Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIIW dniu 14.04.2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Gimnazjalnych, w których wzięli udział nasi gimnazjaliści przygotowani przez p. Krzysztofa Woźnego.
Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.
Turniej składał się z: rozwiązywania testu z przepisów ruchu drogowego, sprawdzianu wiedzy z udzielania pomocy przedmedycznej oraz jazdy sprawnościowej rowerem oraz jazdy po miasteczku ruchu drogowego.

W turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące szkoły gimnazjalne powiatu braniewskiego. Po rozegraniu wszystkich konkurencji komisja sędziowska podliczyła wyniki współzawodnictwa. Sędzia Główny - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Pan Maciej Suchecki, ogłosił oficjalne wyniki.

Nasza drużyna w składzie: Kacper Białopiotrowicz, Dawid Gorzkowski i Jakub Targoński zajęła III miejsce. Opiekunem drużyny był p. Krzysztof Woźny.

Uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Starosty Braniewskiego Pana Leszka Dziąga atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, WORD w Elblągu, Burmistrzów Miast: Braniewa i Pieniężna oraz Wójtów Gmin: Braniewo oraz Płoskinia.

Wyróżnienie otrzymały także osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w konkurencjach praktycznych. Najlepszy wynik w rozwiązaniu testu osiągnęli Klaudiusz Kłos i Michał Woźny. Bezbłędnie pokonali tor przeszkód: Kacper Białopiotrowicz, Jakub Dawidowicz, Dawid Gorzkowski, Klaudiusz Kłos, Adrian Nowakowski i Piotr Szygalski. W konkurencji jazdy po miasteczku ruchu drogowego bezbłędnie przejechali go: Dawid Gorzkowski, Krzysztof Górski, Jakub Jędrzejczak i Adrian Zahorski. W sposób szczególny Starosta wyróżnił Dawida Gorzkowskiego z Płoskini, który jako j e d y n y przejechał bezbłędnie obydwie konkurencje techniczne.

Starosta podziękował uczestnikom, a także osobom współorganizującym tegoroczny turniej: Dyrektor Grażynie Szklarek, Prezesowi Janowi Godowskiemu, Maciejowi Sucheckiemu, Henrykowi Filipkowi oraz opiekunom drużyn i złożył życzenia zwycięskiej drużynie z Gimnazjum nr 2, która będzie reprezentować powiat braniewski w finale wojewódzkim.

 

W dniu 13.04.2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych, w których wzięła udział drużyna z naszej szkoły.
Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.

Turniej składał się z: rozwiązywania testu z przepisów ruchu drogowego, sprawdzania wiedzy z udzielania pomocy przedmedycznej oraz jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego.

W turnieju szkół podstawowych wzięły udział 4-osobowe drużyny (dwie dziewczynki i dwóch chłopców) reprezentujące szkoły podstawowe powiatu braniewskiego. Po rozegraniu wszystkich konkurencji komisja sędziowska podliczyła wyniki współzawodnictwa. Sędzia Główny - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Pan Maciej Suchecki, ogłosił oficjalne wyniki.
Nasz zespół ze szkoły podstawowej w składzie: Julia Hołodiuk, Ana Knez, Mikołaj Piela i Dawid Suchocki zajął II miejsce. Opiekunem drużyny był p. Krzysztof Woźny.

Uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Starosty Braniewskiego Pana Leszka Dziąga atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, WORD w Elblągu, Burmistrzów Miasta Braniewa i Pieniężna oraz Wójtów Gminy Braniewo i Gminy Płoskinia.

 

4 maja w Zespole Szkół w Płoskini odbył się uroczysty apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego gimnazjalna grupa teatralna „Fikander” zaprezentowała program artystyczny poświęcony temu wiekopomnemu dla naszego kraju wydarzeniu, na który złożyły się wiersze i narracja historyczna. W widowisku wzięły udział uczennice: Wiktoria Targońska, Karolina Kuchta, Jowita Grzybowska, Bożena Bojara, Nikola Kinach, Alicja Kuchta, Beata Gorąca, Paulina Sielicka, Zuzanna Jackowska. Apel zorganizowali i uczniów przygotowali Ewa Matwiejczuk i Tomasz Maciejewski.

 

 

   28.04.2015 r. uczniowie klas III Gimnazjum odwiedzili siedzibę policji w Braniewie, gdzie zapoznali się z pracą policjantów. Opiekunami uczniów byli nauczyciele Katarzyna Szulżycka i Ewa Matwiejczuk oraz pedagog szkolny Anna Maciejewska.

 

***

PROTOKÓŁ

Z GIEŁDY OZDÓB WIELKANOCNYCH

   W dniu 01.04.2015 r. zakończyła się giełda ozdób bożonarodzeniowych w Zespole Szkół w Płoskini. Komisja w składzie: uczennice Małgorzata Kowalczyk kl. I b G, Urszula Polonis kl Ib G i pedagog szkolny Anna Maciejewska podliczyła kwotę uzyskaną ze sprzedaży stroików. Dochód wyniósł 449,20zł. W tej kwocie zawarta jest suma 60 zł, która została uzyskana podczas akcji wolontariuszy( sprzedaż biżuterii i ciasta). Kwota ta została podzielona na pół i wpłacona na konto Nikodema Jasiewicza(224,60zł) w celu zakupu protezy lewej rączki i Ksawerego Banasia(224,60zł) - dziecko chore na mukowiscydozę.

PODZIĘKOWANIA

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że można było giełdę zorganizować, w szczególności:

- Rodzicom - dzięki którym dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas I-III SP przynisły tak piękne stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe, że jury miało problem z wyłonieniem laureatów tego konkursu .

- Uczniom z klas IV-VI SP i Gimnazjum za pomysłowość i oryginalność wykonanych prac.

- Paniom z oddziału przedszkolnego i z nauczania początkowego, p. Sabinie Nos i p. Małgorzacie Wiśniewskiej, p. Stefanii Piekarz, p. Małgorzacie Buczyńskiej, p. Monice Serdakowskiej, Justynie Babul, które rozpropagowały wśród dzieci i rodziców nasz konkurs i zachęcały do wzięcia w nim udziału oraz opisały i dostarczyły prace konkursowe. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, dzięki WAM uzbieraliśmy właśnie tak dużą kwotę 449,20złna ten szczytny cel.

Dyrektor                                                                                                                                                                                          organizatorzy:

                                                                                                          Anna Maciejewska

Magdalena Kot

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                     Małgorzata Wiśniewska

                                                                                     Justyna Babul

                                                                                                           Danuta Trynduś

   31.04.2015 r. uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w corocznej Giełdzie Szkół zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Odwiedzili także szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcące, w których zapoznali się z ofertą edukacyjną placówek. Opiekunami uczniów byli: wychowawcy klas Katarzyna Szulżycka i Ewa Matwiejczuk oraz pedagog szkolny Anna Maciejewska.

 

Joomla Templates by 3/4 Studio