Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III   W przeddzień naszego narodowego Święta Niepodległości (10 listopada) odbyły się w naszej szkole dwa uroczyste apele poświęcone tej wiekopomnej rocznicy. Rozpoczęły się one od wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego - "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie koło teatralne "Fikander" zaprezentowało montaż literacko-muzyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.  W programie - oprócz tradycyjnych wierszy patriotycznych polskich poetów - wykorzystane zostały także autentyczne wypowiedzi uczniowskie na temat pojęć: ojczyzna, Polska, patriotyzm. Spektakl dla gimnazjalistów wzbogacony został prezentacjami z utworami : "Orszaki dworaki" w wykonaniu Ewy Błaszczyk, "Taki kraj" z repertuaru Jana Pietrzaka i "Świadectwo" z dorobku grupy Twierdza. Uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli z kolei prezentacje animowane do utworów: "Jestem Polakiem" i wiersza Władysława Bełzy "Kto ty jesteś".  W montażu przygotowanym przez opiekuna koła Tomasza Maciejewskiego udział wzięły: Wiktoria Targońska, Karolina Kuchta, Jowita Grzybowska, Oliwia Lemańska, Małgorzata Kowalczyk, Nikola Kinach, Alicja Kuchta, Paulina Sielicka i Beata Gorąca. Na zakończenie dyrektor szkoły p. Ewa Murawska podziękowała wystepującym uczennicom za zaangażowanie w okolicznościowy program artystyczny i widowni uczniowskiej za uwagę i skupienie. Zwróciła także uwagę na głęboki sens i doniosłe treści, jakie niesie nasze narodowe święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystym apelom towarzyszyła również wystawa czasopism i książek poświęconych drogom Polski do odzyskania niepodległości.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

5 listopada 2015 r. minęła 710. rocznica od lokacji wsi Płoskinia. Z tej okazji pani dyrektor przygotowała  okolicznościową gazetkę dokumentującą to doniosłe wydarzenie.

 

 

29 października uczniowie Zespołu Szkół w Płoskini gościli w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, gdzie obejrzeli spektakl wg książki F.H. Burnett pt. "Tajemniczy ogród" w adaptacji i wykonaniu artystów elbląskiej sceny teatralnej.

28 i 29 października członkinie koła bibliotecznego "Biblionauci" (Wiktoria Targońska, Karolina Kuchta, Anna Biazik Klaudia Biryndo) uczestniczyli w interaktywnych lekcjach bibliotecznych przeprowadzonych dla klas: IIa i IIb szkoły podstawowej. Uczniom został przypomniany regulamin biblioteki i czytelni, prawa i obowiązki czytelnika i układ księgozbioru. Następnie gimnazjalistki zaprezentowały fragmenty poezji dla dzieci (J. Brzechwy, J. Tuwima i M. Konopnickiej). Zadaniem uczniów klas II było odgadnięcie tytułu i autora prezentowanego wiersza. Uczniowie którzy jako pierwsi bezbłędnie rozpoznali głośno czytany utwór, otrzymali miano Młodego Znawcy Poezji. W zajęciach uczestniczyły panie wychowawczynie: Monika Serdakowska i Małgorzata Wiśniewska. Akcję czytelniczą zorganizował Tomasz Maciejewski przy pomocy koła bibliotecznego.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

27.10.2015 r. biblioteka szkolna zainicjowała projekt pod hasłem "Gimnazjaliści czytają najmłodszym". Polega on na przybliżaniu najmłodszym uczniom z klas I-III szkoły podstawowej znanych baśni, bajek, legend i wierszy prezentowanych przez najstarszych uczniów naszej szkoły oraz zachęcaniu do samodzielnego sięgania po książkę przez dzieci. Akcja ma również na celu propagowanie dobrego zwyczaju czytania dzieciom w domu (rodzice - dzieciom, starsze rodzeństwo - młodszemu, dziadkowie - wnukom, etc.). Spotkanie z klasą I otworzył nauczyciel- bibliotekarz Tomasz Maciejewski, który przedstawił uczniom regulamin biblioteki i czytelni, wyjaśnił zasady zachowania w bibliotece i korzystania z księgozbioru oraz objaśnił układ zbiorów bibliotecznych. Odczytane zostały także "Prośby książki" skierowane do najmłodszych Czytelników. Drugim punktem lekcji były prezentacje fragmentów baśni, legend i wierszy dla dzieci w interpretacji członkiń Koła Przyjaciół Biblioteki "Biblionauci" : Wiktorii Targońskiej, Małgorzaty Kowalczyk, Anny Biazik, Alicji Kuchty, Pauliny Sielickiej i Oliwii Lemańskiej. Klasa I zapoznała się również z najciekawiej wydanymi pozycjami książkowymi dla najmłodszych dostępnymi w bibliotece szkolnej.Finałem spotkania z "pierwszakami" było wspólne nauczenie się na pamięć wierszyka pt. "Szanuj książki z biblioteki".

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

   Pełne emocji święto pięknego słowa miało miejsce w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie w piątek 23 października, w którym wzięli udział przedszkolaki i uczniowie z naszej szkoły. Był nim XVIII Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym.

Tegorocznym tematem konkursu była poezja Marii Konopnickiej dla grup młodszych, a dla młodzieży gimnazjalnej poezja Franciszka Karpińskiego. W konkursie uczestniczyło ponad 70 osób (z Braniewa, Fromborka, Płoskini, Lelkowa, Chruściela, Pakosz, Piotrowca, Bażyn, Wilcząt oraz Pieniężna).

Do konkursu, dzieci i młodzież z przygotowały panie Sabina Nos, Julita Królicka, Wiesława Skubiszewska, Zofia Wiśniewska, Magdalena Grzelak, Agnieszka Turczyk, Stefania Piekarz, Bogusława Pachur, Bogusława Gawryś, Mirosława Biłas, Jolanta Kosobudzka, Krystyna Kruba, Anna Nisiewicz, Danuta Gulbicka, Małgorzata Sienkiewicz, Agnieszka Lawrenc, Zofia Drozd, Ewa Karczewska oraz Emilia Wysocka.

Na uroczystość przybył Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo oraz pani Irena Kaczmarek prezes Klubu "Stokrotka" a zarazem Przewodnicząca Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie zabrakło także rodziców dzieci i młodzieży, którzy mocno trzymali kciuki za swoje pociechy.

Talenty artystów zawładnęły sceną. Było nastrojowo, emocjonalnie, a czasem zabawnie. Uczestnicy zaskoczyli jurorów wysokim poziomem prezentacji. Po prezentacjach nastąpiły obrady jury, a tuż po nich ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień jak i dyplomów.

Jury w składzie: Helena Brodowska – emerytowana nauczycielka z Pieniężna, Marzena Sztop i Jadwiga Pilucik- nauczycielki pieniężeńskich placówek oświaty oraz Jolanta Wójcik – nauczyciel szkoły muzycznej w Elblągu, wysoko oceniała kompetentność wykonawców. Za pozytywną stronę prezentacji wybranych tekstów jury uważała różnorodność prezentowanego repertuaru – odpowiednio dopasowanych do wieku recytatora i do interpretacji jak i dykcji.

Na zakończenie Tadeusz Kłębucki - kierownik Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie złożył serdeczne podziękowania uczestnikom, jury, nauczycielom oraz rodzicom za pracę na rzecz kultury języka polskiego. Szczególne podziękowania należą się wszystkim pracownikom MDK w Pieniężnie, którzy stworzyli atmosferę sprzyjającą artystycznym dokonaniom.

Laureaci konkursu recytatorskiego:

Oddziały przedszkolne i klasy pierwsze:
1. Cezary Cieślik z oddziału przedszkolnego z Płoskini – „Kukułeczka”,
2. Aleksandra Kałamaj z I kl. SP w Pieniężnie – „Dzień Dobry”,
3. Julia Ambroziak z I kl. SP w Pieniężnie – „Poranek”,

Wyróżnienie:

Emilia Ocipka z oddziału przedszkolnego z Płoskini – „Sposób na laleczkę”.

klasy II - IV:

1. Julia Czyż z SP w Chruścielu – „Muchy samochwały”,
2. Mateusz Kalinowski z Zespołu Szkół w Płoskini – „Pogrzeb ptaszka”,
3. Amelia Gursztyn z SP im.Senatu RP w Braniewie –„Parasol”,
Wyróżnienie: Igor Zalewski z Zespołu Szkół w Płoskini – „Na zasadzce”,
Wyróżnienie: Julia Kaszuba z SP w Pieniężnie – „Muchy samochwały”.

 

Joomla Templates by 3/4 Studio