Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  14.03.2018 r. odbył się w naszej szkole Dzień Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych zorganizowany przez nauczycieli: p. Katarzynę Szulżycką, p. Danutę Trynduś i p. Krzysztofa Woźnego oraz uczniów klas VII, II i III Gimnazjum. W dwóch salach można było obejrzeć pokazy chemiczne, fizyczne i biologiczne oraz wziąć udział w eksperymentach naukowych prezentowanych przez uczniów starszych klas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W dniu 2 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyły się Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Płoskini. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, którego zakres obejmował wiedzę dotyczącą struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: Klasy IV-VI SP oraz klasa VII SP i II i III Gimnazjum.

W zawodach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Płoskini oraz Szkoły Podstawowej w Chruścielu.

Po bardzo wyrównanej walce wyłoniono zwycięzców:

W kategorii klas IV-VI SP

1 miejsce- Mateusz Kalinowski- Szkoła Podstawowa w Płoskini

2 miejsce- Karolina Suchocka- Szkoła Podstawowa w Chruścielu

3 miejsce- Agata Pawlukowska- Szkoła Podstawowa w Płoskini

W kategorii klas VII, SP i II, III Gimnazjum

1 miejsce- Natalia Moskiewicz- Szkoła Podstawowa w Płoskini

2 miejsce- Mateusz Stolarz- Szkoła Podstawowa w Płoskini

3 miejsce- Wojciech Kucko - Szkoła Podstawowa w Chruścielu

Na zakończenie turnieju zostały wręczone nagrody dla zwycięzców przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini- Panią Ewę Murawską

Mateusz Kalinowski, Karolina Suchocka, Natalia Moskiewicz oraz Mateusz Stolarz będą reprezentować naszą gminę na Finałach Powiatowych, które odbędą się 23 marca w BCK w Braniewie.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie

  1. Jarosław Byczko- PSP Braniewo
  2. Urszula Stokłosińska- SP Chruściel
  3. Edyta Kucko- SP Chruściel
  4. Krzysztof Woźny- SP Płoskinia

Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 marca 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Płoskini uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet przygotowany przez klasy IV a i IVb pod opieką pań wychowawczyń: Anny Semków i Elżbiety Sobolewskiej. Uczniowie zaprezentowali program kabaretowy poświęcony płci pięknej składając w finale życzenia dla wszystkich pań pracujących i uczących się w naszej szkole. Do życzeń dołączyli się dorośli  przedstawiciele płci brzydkiej (brzydszej?) pracujący w naszej szkole obdarowując swoje koleżanki a zwłaszcza przełożoną - panią dyrektor - kwiatami.

 

 

 

 

 

  Na początku marca 2018 r. pedagog szkolny p. Anna Maciejewska zaprezentowała na korytarzu szkolnym prace uczniów będące kolejną odsłoną szkolnego konkursu międzyklasowego o tematyce profilaktycznej. Głównym motywem konkursu w tym miesiącu były zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

  27 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni p. Moniki Serdakowskiej odwiedzili tego dnia bibliotekę szkolną. Głównymi celami ceremonii były: przygotowanie uczniów do samodzielnego, swobodnego korzystania z księgozbioru zgromadzonego w bibliotece, ustalenie najważniejszych zasad korzystania z biblioteki i poszanowania książek oraz obowiązków czytelnika, określenie różnicy między biblioteką, czytelnią a księgarnią. Centralnym punktem spotkania było ślubowanie, podczas którego najmłodsi uczniowie złożyli przyrzeczenie książce następującej treści:

„My, uczniowie pierwszej klasy                        

Tobie, Książko, przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy,

Krzywdy zrobić Ci nie damy.

Obowiązków czytelnika

Będziemy przestrzegać pilnie

I z Twych rad i Twych mądrości

Korzystać od dziś usilnie!

Przyrzekamy!”

   Następnie bibliotekarz – dotykając ramienia każdego z uczniów największą książką z biblioteki – uroczyście pasował nowych Czytelników szkolnej biblioteki. Pierwszoklasiści wysłuchali także „Próśb Książki” związanych z jej używaniem, a następnie bibliotekarz wręczył każdemu specjalne, imienne zakładki do książki. Finałem uroczystej lekcji było samodzielne wypożyczenie przez świeżo upieczonych Czytelników wybranej książki dla dzieci. Uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy poświadczające akt przyjęcia w poczet Czytelnika biblioteki. Pasowanie na Czytelnika zorganizował i przeprowadził Tomasz Maciejewski.

 

 

  1 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się uroczysty apel dla uczniów gimnazjum i klas VI- VII SP z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Po odśpiewaniu naszego hymnu państwowego szkolne koło teatralne „Fikander” zaprezentowało montaż poetycki połączony z prezentacją multimedialną poświęcony niezłomnym bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego. W przedstawieniu udział wzięli: Dominika Lombarska, Julia Rojewska, Oliwia Lemańska, Katarzyna Babul, Igor Grabowiecki, Szymon Hnatyszyn, Bartłomiej Bil i Sebastian Borkowski. Prowadzący uroczystość p. Tomasz Maciejewski nakreślił tło historyczne i zaprezentował utwory muzyczne będące tłem prezentacji multimedialnych: „Ostatni nabój” Lecha Makowieckiego, „Żołnierzom Wyklętym” Leszka Czajkowskiego, „Biały krzyż” Krzysztofa Klenczona i „Pytasz synku” z repertuaru rapera Lukasyno. Finałem programu artystycznego był występ chóru i solistki klasy VII Julii Rojewskiej, którzy zaprezentowali utwór muzyczny „Miejcie nadzieję” do słów wiersza Adama Asnyka. Na zakończenie dyrektor szkoły p. Ewa Murawska podziękowała występującym uczniom z koła teatralnego i zespołu wokalnego za wzruszający spektakl patriotyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym zaś pozostałym uczniom-widzom za zachowanie powagi i godne uczczenie pamięci o bohaterach polskiego podziemia niepodległościowego.

   Widowisko z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przygotowali: opiekunka zespołu wokalnego p. Edyta Sorkowicz i opiekun koła teatralnego p.Tomasz Maciejewski.

 

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio