Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Płoskinia p. Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy p.Stefan Hrybek, skarbnik gminy p. Danuta Gąsior, przewodnicząca Rady Gminy p. Elżbieta Sobolewska, przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego p. Łukasz Korneluk, kierownik GOPS w Płoskini p. Elżbieta Kityk,dzielnicowy gminy Płoskinia Mirosław Hołowaty, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Płoskini ks. Krzysztof Bucik, Rada Rodziców w osobach: p. Karolina Korneluk i p. Agnieszka Lisowska. Po uroczystym odśpiewaniu naszego hymnu narodowego powitała wszystkich dyrektor szkoły p. Ewa Murawska. Następnie głos zabrał wójt gminy, który przywitał wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów życząc wytrwałości w nauce i pracy oraz wielu sukcesów. Wręczył on także uroczyście akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego p. Annie Semków, nauczycielce języka niemieckiego. Dyrektor szkoły odczytała list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów. Po apelu uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich sal na krótkie spotkania informacyjne.

 

  19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy Płoskinia Stefan Hrybek, skarbnik gminy Płoskinia Danuta Gąsior, przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk, były dyrektor SP w Płoskini Tadeusz Misiak,przedstawicielki Rady Rodziców Kamila Lombarska, Agnieszka Lisowska i Karolina Korneluk, przewodnicząca Rady Gminy Płoskinia Elżbieta Sobolewska,  kierownik GOPS w Płoskini Elżbieta Kityk. Po uroczystym odśpiewaniu naszego hymnu narodowego przywitała wszystkich zgromadzonych dyrektor szkoły Ewa Murawska. Pani dyrektor wręczyła - przy współudziale wychowawców - podziękowania dla rodziców, którzy w mijającym roku szkolnym angażowali się w życie szkoły. W sposób szczególnie uroczysty wyróżnieni zostali na ceremonii uczniowie kończący I etap edukacyjny: klasa III. Przedstawiciele tegorocznych absolwentów, czyli klas III Gimnazjum i klasy VIII podziękowali pani dyrektor, nauczycielom i innym pracownikom szkoły za opiekę oraz trud włożony w ich edukację i wychowanie przez blisko dekadę nauki w murach naszej placówki. Nagrody i świadectwa „z czerwonych paskiem” otrzymali z rąk dyrektora szkoły i wychowawców uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w klasie. Wójt gminy, przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor szkoły życzyli wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udanego i zasłużonego a także bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

 

 

więcej zdjęć wkrótce w GALERII

 

18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych absolwentów: uczniów klas: VIII i III Gimnazjum. Miano Absolwentów Roku decyzją Rady Pedagogicznej otrzymali: w klasie VIII DAWID BYCZKO, w klasie III Gimnazjum - ALEKSANDRA KOWALEWSKA. Dyrektor szkoły Ewa Murawska podziękowała wszystkim nauczycielom uczniów kończących edukację, ich rodzicom oraz opiekunom za nieocenioną pomoc, zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły i trud pracy wa nowej włożony w wychowanie tegorocznych absolwentów. Pani dyrektor życzyła uczniom najstarszych klas powodzenia i samych sukcesów w nowych szkołach i w życiu osobistym. Młodsi koledzy i kolażanki z klasy VII zaprezentowali program kabaretowy dedykowany starszym współuczniom i wręczyli im drobne upominki.

 

więcej zdjęć w: GALERIA

 

18.06.2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się uroczysty apel, na którym dyrektor szkoły Ewa Murawska wręczyła dyplomy, podziękowania i nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów sportowych, które odbyły się w roku szkolnym 2018/2019 na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 

 

 

 

 

 

18 czerwca 2019 r. przedszkolaki z trzech funkcjonujących w naszej szkole oddziałów uczestniczyli w wycieczce do Dinoparku w Malborku. Organizatorkami i opiekunkami wyjazdu były panie wychowawczynie: p. Eliza Woś, p.Justyna Babul i p. Małgorzata Wiśniewska.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 czerwca 2019 r. odbył się  wieczorek pożegnalny klas VIII i IIII Gimnazjum, których wychowawcami są: pani Ewa Bułecka i pan Krzysztof Woźny. Uroczystość rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu tegorocznych absolwentów, uczniów klas VII i nauczycieli:p. Edyty Sorkowicz i p. Krzysztofa Woźnego. Następnie gospodarze imprezy oraz zaproszeni goście (m.in. wójt gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, dyrektor SP w Płoskini Ewa Murawska, nauczyciele i rodzice absolwentów) bawili się przy dźwiękach muzyki i śpiewu prezentowanych przez wodzireja a zarazem fotografa wieczorku p. Wojciecha Zbrzeźnickiego i muzyki odtwarzanej z płyt. 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio