Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III

18.09.2015 r.

uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata". Porządkowali i oczyszczali ze śmieci teren szkoły, wsi i dalszych okolic pod opieką swoich wychowawców.

 

18.09.2015 r. przeprowadzona została w naszej szkole próbna ewakuacja z budynku szkolnego w wypadku pożaru. Po trzech dzwonkach oznajmiających rozpoczęcie ewakuacji, wszystkie dzieci i ich opiekunowie oraz pozostali pracownicy szkoły wyszli w odpowiedniej kolejności na plac przed budynek szkolny na zbiórkę. Akcję zorganizował p. Krzysztof Woźny.

 

   2 września w Zespole Szkół w Płoskini odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy Stefan Hrybek i przedstawiciel policji z Braniewa. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu naszego hymnu narodowego powitała wszystkich dyrektor szkoły p. Ewa Murawska. Następnie głos zabrali: wójt gminy, policjant oraz ks. proboszcz Krzysztof Bucik, który rozpoczął z bieżącym rokiem szkolnym pracę w naszej szkole. Pani dyrektor i wójt uroczyście wręczyli nauczycielowi wychowania fizycznego p. Marku Rarok akt nadania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego. Dyrektor i przedstawiciele samorządu szkolnego powitali także w gronie pedagogicznym ks. Krzysztofa, który będzie prowadził lekcje religii w szkole podstawowej. W minionym roku szkolnym pracę w Zespole Szkół w Płoskini zakończyła p. Justyna Babul (obecnie zatrudniona w Punkcie Przedszkolnym TPD przy naszej szkole). Z tej okazji pani dyrektor w towarzystwie byłego wychowanka p. Justyny podziękowali - w imieniu wszystkich uczniów i grona pedagogicznego - nauczycielce za pracę dydaktyczno-wychowawczą życząc sukcesów i pomyślności w dalszym życiu zawodowym i osobistym. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich salna krótkie spotkania informacyjne.

 

 

 

   17 czerwca w klasie II SP odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy "Kocham czytać". Każdy z uczniów prezentował wylosowany wcześniej tekst - fragment epiki dziecięcej. Jury w składzie: dyrektor szkoły Ewa Murawska, Anna Maciejewska i Tomasz Maciejewski wyłoniło laureatów, którymi zostali:

SYLWIA GIERCZAK (I miejsce)
MARTYNA RYCKO, SZYMON LEWANDOWSKI (ex-equo II miejsce)
JULIA MYSZAK ( III miejsce)

Wyróżnienie otrzymali: PATRYCJA BOJARA, PATRYCJA STOLARZ.
Organizatorami konkursu były panie: Małgorzata Buczyńska, Stefania Piekarz, Monika Serdakowska i Justyna Babul. Uczniów klasy II przygotowała wychowawczyni p. Stefania Piekarz.

 

   16 czerwca w naszej szkole rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs fotograficzny pod hasłem "Piękno zaklęte w kamieniu" zorganizowany przez Zespół Szkół w Płoskini i nauczycieli: Elżbietę Sobolewską i Krzysztofa Woźnego.

 

Joomla Templates by 3/4 Studio