Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  13 listopada 2017 r. delegacja uczniów klasy III Gimnazjum w Płoskini pod opieką p. Tomasza Maciejewskiego złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości znajdującą się przy Urzędzie Gminy w Płoskini. Następnie uczniowie uczcili minutą ciszy pamięć o bohaterach, którzy oddali życie w walce o wolność naszej Ojczyzny.

 

 

 

 

 

  13 XI 2017 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Historyczny z okazji 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowany przez nauczycielkę historii p. Ewę Bułecką. Wzięło w nim udział 7 trzyosobowych drużyn z klas IV-VII SP i II-III Gimnazjum, które zmagały się z pytaniami dotyczącymi historii naszej Ojczyzny. Odpowiedzi oceniała komisja konkursowa w składzie: Tomasz Maciejewski (przewodniczący), Anna Maciejewska i Anna Semków. Uczestnicy konkursu i pozostali widzowie (uczniowie i nauczyciele) obejrzeli również prezentację multimedialną przygotowaną przez Tomasza Maciejewskiego.

 

 

 

10.11.2017 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych dla klas IV - VII SP i II-III Gimnazjum. Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy zaprezentowała jeden utwór o tematyce patriotyczno-niepodległościowej poświęcony naszej Ojczyźnie.

 

 

 

 

 

 

 

  8 XI 2017 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wraz ze swoimi wychowawczyniami włączyli się w ogólnopolską akcję prozdrowotną pod hasłem "Śniadanie daje moc". Każda z klas przygotowała z przyniesionych produktów, owoców i warzyw śniadanie w postaci kanapek, przekąsek i szaszłyków owocowych.

 

 

 30.10.2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej połączone z pasowaniem na ucznia Zespołu Szkół w Płoskini. Najmłodsi uczniowie - pierwszoklasiści - złożyli uroczystą przysięgę uczniowską w obecności dyrektora szkoły, wychowawczyni pani Moniki Serdakowskiej, nauczycieli, rodziców, starszych uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkolaków. Uroczystość wzbogacona została przez występ przygotowany przez uczniów klasy II i III szkoły podstawowej oraz piosenkę przygotowaną przez oddział przedszkolny. Przywitali oni najmłodszych uczniów i zaprezentowali krótki program artystyczny, recytując wierszyki i śpiewając piosenki, zaś na zakończenie wręczyli im słodkie upominki. Po złożeniu przysięgi każdy z uczniów dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia klasy I dokonanego symbolicznym piórem przez dyrektora szkoły p. Ewę Murawską. Następnie każdy z pasowanych "pierwszaków" przy pomocy swojej wychowawczyni złożył na pamiątkę odcisk własnego kciuka przy swoim nazwisku zapisanym w szkolnej kronice. Finałem uroczystości było wręczenie pamiątkowego dyplomu pasowania na pierwszoklasistę dla każdego z najmłodszych adeptów naszej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

1 XI – Wszystkich Świętych

2 XI – Święto Zmarłych

 

 

   Pamiętajmy o uczniach i nauczycielach naszej szkoły, którzy odeszli do Pana…

 

Nauczyciele:

Ś.P. Irena Trejmak

 

Ś.P. Nadzieja Hrybek

 

Ś.P. Stanisław Woronowicz

 

Uczniowie:

 

MIROSŁAW HRYBEK

JERZY URBAN

JANINA URBAN

DARIUSZ GRACZEWSKI

WIESŁAWA BIAŁKOWSKA

ARKADIUSZ GÓRSKI

ANETA PODOLCZAK

MARIUSZ KLUGA

JANUSZ FURA

KRZYSZTOF TREJMAK

ZBIGNIEW TREJMAK

EDWARD ROGOŻA

RYSZARD BIAŁKOWSKI

TADEUSZ BIAŁKOWSKI

FRANCISZEK DYL

ANDRZEJ MŁYNARZ

JAN SZCZEPANOWICZ

BOGDAN SZCZYGIEŁ

DAMIAN BIAŁKOWSKI

ŁUKASZ BORÓWKA

IWONA DAWGUL

ALEKSANDRA TYLMAN

PIOTR SOBOLEWSKI

MARCIN MARKISZ

JACEK MACIEJEWSKI

PIOTR PAWLIKOWSKI

(...)

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym

Amen.

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio