Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  15 XI 2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych.  Klasy IV - VIII przygotowały i zaprezentowały - z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę -  utwory muzyczne o tematyce patriotycznej. Na zakończenie wszystkim wykonawcom i ich wychowawcom podziękowała pani dyrektor Ewa Murawska.

 

 

 

 

 

  8 listopada 2019 r. odbyły się w naszej szkole uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pierwszym ich punktem był międzyklasowy konkurs historyczny dla klas V - VIII zorganizowany przez nauczycieli historii -  p. Ewę Bułecką i p. Krzysztofa Woźnego. Kolejnym akcentem upamiętniającym narodową rocznicę było wspólne odśpiewanie naszego hymnu państwowego - "Mazurka Dąbrowskego" punktualnie o godz. 11.11. Finałem uroczystych obchodów Święta Niepodległości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i ich opiekunów.

 

 

  W dniu 7 listopada 2019 r.  Szkołę Podstawową w Płoskini odwiedzili przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Braniewie wraz z psem tropiącym Czarą. Przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły i poza nią oraz zaprezentowali cechy i umiejętności swojego czworonożnego współpracownika.

 

 

 

 

 

7 XI 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Płoskini uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Odwiedzili Teatr Komedii Valdall, gdzie obejrzeli spektakl pt. "Wikingowie. Musical Nieletni", a także Centrum Nauki "Hevelianum". Finałem wycieczki był spacer po Starym Mieście.

 

  Od 21 do 31 października 2019 r. wychowawcy wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Płoskini włączyli się w akcję "Znicz", której celami było porządkowanie grobów i terenu cmentarza parafialnego w Płoskini, kultywowanie pamięci o bliskich zmarłych i modlitwa. Do akcji włączył się także aktywnie Szkolny Klub Wolontariusza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 X 2019 r. przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Płoskini uczestniczyli w wycieczce do Braniewa, gdzie odwiedzili siedziby Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Powiatową Policji. Gospodarze braniewskich  placówek mundurowych zapoznali dzieci z pracą strażaka i policjanta, zaprezentowali sprzęty i pojazdy przez nich używane oraz oprowadzili po pomieszczeniach służbowych.

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio