Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  11 .10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I połączone z pasowaniem na ucznia Szkoły Podstawowej w Płoskini. Najmłodsi uczniowie - pierwszoklasiści - złożyli uroczystą przysięgę uczniowską w obecności dyrektora szkoły, wychowawczyni pani Stefanii Piekarz, nauczycieli, rodziców i starszych uczniów szkoły podstawowej. Uroczystość wzbogacona została przez występ przygotowany przez uczniów klasy II i III szkoły podstawowej. Przywitali oni najmłodszych uczniów i zaprezentowali krótki program artystyczny, recytując wierszyki i śpiewając piosenki, zaś na zakończenie wręczyli im słodkie upominki. Po złożeniu przysięgi każdy z uczniów dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia klasy I dokonanego symbolicznym piórem przez dyrektora szkoły p. Ewę Murawską. Następnie każdy z pasowanych "pierwszaków" przy pomocy swojej wychowawczyni złożył na pamiątkę odcisk własnego kciuka przy swoim nazwisku zapisanym w szkolnej kronice. Finałem uroczystości było wręczenie pamiątkowego dyplomu pasowania na pierwszoklasistę dla każdego z najmłodszych adeptów naszej placówki, słodkich upominków oraz kuferków z niespodziankami.

 

 

 

27.09.2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyła się uroczysta akcja czytelnicza pod hasłem „Narodowy Dzień Czytania >>Pana Tadeusza<<”. Z tej okazji zaprezentowane zostały wybrane fragmenty z dwunastu Ksiąg epopei narodowej autorstwa Adama Mickiewicza przez uczniów: Martę Komorowską, Klaudię Wachowską, Anielę Wieczorek, Aleksandrę Hrybek, Igora Zalewskiego, Wiktorię Ocipka, Julię Ulicką, Aleksandrę Byczko, Piotra Hrybek i Wojciecha Rycko. Z kolei swoje ulubione fragmenty najsłynniejszego dzieła naszego wieszcza przeczytali nauczyciele: dyrektor szkoły Ewa Murawska, Anna Maciejewska, Anna Semków, Ewa Matwiejczuk, Elżbieta Biedunkiewicz, ks. Bogdan Okraska, Krzysztof Woźny i Tomasz Maciejewski. Narodowy Dzień Czytania „Pana Tadeusza” zorganizowany został przez nauczycieli: Ewę Matwiejczuk i Tomasza Maciejewskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Płoskinia p. Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy p.Stefan Hrybek, skarbnik gminy p. Danuta Gąsior, przewodnicząca Rady Gminy p. Elżbieta Sobolewska, przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego p. Łukasz Korneluk, kierownik GOPS w Płoskini p. Elżbieta Kityk,dzielnicowy gminy Płoskinia Mirosław Hołowaty, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Płoskini ks. Krzysztof Bucik, Rada Rodziców w osobach: p. Karolina Korneluk i p. Agnieszka Lisowska. Po uroczystym odśpiewaniu naszego hymnu narodowego powitała wszystkich dyrektor szkoły p. Ewa Murawska. Następnie głos zabrał wójt gminy, który przywitał wszystkich pracowników szkoły, rodziców i uczniów życząc wytrwałości w nauce i pracy oraz wielu sukcesów. Wręczył on także uroczyście akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego p. Annie Semków, nauczycielce języka niemieckiego. Dyrektor szkoły odczytała list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów. Po apelu uczniowie pod opieką wychowawców udali się do swoich sal na krótkie spotkania informacyjne.

 

  19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski, sekretarz gminy Płoskinia Stefan Hrybek, skarbnik gminy Płoskinia Danuta Gąsior, przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk, były dyrektor SP w Płoskini Tadeusz Misiak,przedstawicielki Rady Rodziców Kamila Lombarska, Agnieszka Lisowska i Karolina Korneluk, przewodnicząca Rady Gminy Płoskinia Elżbieta Sobolewska,  kierownik GOPS w Płoskini Elżbieta Kityk. Po uroczystym odśpiewaniu naszego hymnu narodowego przywitała wszystkich zgromadzonych dyrektor szkoły Ewa Murawska. Pani dyrektor wręczyła - przy współudziale wychowawców - podziękowania dla rodziców, którzy w mijającym roku szkolnym angażowali się w życie szkoły. W sposób szczególnie uroczysty wyróżnieni zostali na ceremonii uczniowie kończący I etap edukacyjny: klasa III. Przedstawiciele tegorocznych absolwentów, czyli klas III Gimnazjum i klasy VIII podziękowali pani dyrektor, nauczycielom i innym pracownikom szkoły za opiekę oraz trud włożony w ich edukację i wychowanie przez blisko dekadę nauki w murach naszej placówki. Nagrody i świadectwa „z czerwonych paskiem” otrzymali z rąk dyrektora szkoły i wychowawców uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w klasie. Wójt gminy, przewodniczący Rady Powiatu i dyrektor szkoły życzyli wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udanego i zasłużonego a także bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

 

 

więcej zdjęć wkrótce w GALERII

 

18 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych absolwentów: uczniów klas: VIII i III Gimnazjum. Miano Absolwentów Roku decyzją Rady Pedagogicznej otrzymali: w klasie VIII DAWID BYCZKO, w klasie III Gimnazjum - ALEKSANDRA KOWALEWSKA. Dyrektor szkoły Ewa Murawska podziękowała wszystkim nauczycielom uczniów kończących edukację, ich rodzicom oraz opiekunom za nieocenioną pomoc, zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły i trud pracy wa nowej włożony w wychowanie tegorocznych absolwentów. Pani dyrektor życzyła uczniom najstarszych klas powodzenia i samych sukcesów w nowych szkołach i w życiu osobistym. Młodsi koledzy i kolażanki z klasy VII zaprezentowali program kabaretowy dedykowany starszym współuczniom i wręczyli im drobne upominki.

 

więcej zdjęć w: GALERIA

 

18.06.2019 r. w Szkole Podstawowej w Płoskini odbył się uroczysty apel, na którym dyrektor szkoły Ewa Murawska wręczyła dyplomy, podziękowania i nagrody dla uczestników konkursów oraz turniejów sportowych, które odbyły się w roku szkolnym 2018/2019 na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio