Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  2 kwietnia 2019 roku odbyła się XVII Powiatowa Giełda Szkół zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, w której wzięli udział uczniowie klas III Gimnazjum i VIII SP w Płoskini. Giełda była okazją do zaprezentowania młodzieży, rodzicom i nauczycielom oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Braniewskiego.

  Wydarzenie otworzyli: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński. Starosta i Wicestarosta zachęcali młodzież do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną poszczególnych szkół oraz do podjęcia nauki w naszych szkołach. Zachęcali również do skorzystania z rozbudowanej, dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej oraz możliwości wyjazdów na praktyki i staże zagraniczne.

  W trakcie Giełdy młodzież miała również możliwość rozmowy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

  Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie prezentowali główne zadania realizowane przez Policję, a strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zaprezentowali środki ochrony indywidualnej wykorzystywane podczas akcji gaśniczych.
Firma „Meble-Okmed Demko sp. j.” natomiast zaprezentowała swoją ofertę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów planujących kształcenie zawodowe.

  Równolegle z trwającą Powiatową Giełdą w poszczególnych szkołach odbył się Dzień Otwarty, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

  Starosta Braniewski Karol Motyka oraz Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w organizację tegorocznego wydarzenia. Dziękujemy również młodzieży i nauczycielom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy bardzo licznie odwiedzili naszą Giełdę oraz skorzystali za Dnia Otwartego w szkołach.

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio