Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIIKonkurs Plastyczny

„Żyję w realu, aktywnie spędzam czas wolny”

REGULAMIN KONKURSU

 

Cele Konkursu:

 • Przedstawienie w pracy plastycznej różnych form spędzania wolnego czasu;
 • Zachęcanie do rozwijania zainteresowań i zdolności;
 • Ograniczanie czasu spędzanego z komputerem i telefonem komórkowym;
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodziną;
 • Uwrażliwienie na rozsądne korzystanie z Internetu;
 • Propagowanie sportu i zdrowego stylu życia;
 • Promocja aktywnych i prospołecznych postaw uczniów;

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Płoskini;
 • Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik  
 • plastycznych w formacie A4;
 • Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko autora oraz klasę;
 • Prace należy dostarczyć do 15 marca 2019 r. do pedagoga szkolnego;

Zasady przyzanawania nagród

 • Komisja wybrana przez organizatora konkursu dnia 18 marca wyłoni zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:
 • kategoria I - PRZEDSZKOLE
 • kategoria II - kl. I – III SP
 • kategoria III - IV – VI
 • Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najlepsze w każdej kategorii wiekowej przyznając nagrody rzeczowe zwycięzcom, (uczniowie z klas IV, V, VI otrzymają za udział w konkursie punkty dodatnie)
 • Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 • Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas apelu dnia 21 marca oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Płoskini.

Organizator

pedagog Anna Maciejewska

Joomla Templates by 3/4 Studio