Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I-III Szkoły Podstawowej

Konkurs plastyczno - językowy: „Mój słowniczek obrazkowy”- zaprojektuj własną książeczkę.

I. Założenia ogólne:

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych „Mój słowniczek obrazkowy - zaprojektuj własną książeczkę” jest Zespół Szkół w Płoskini.

2. Koordynatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego Danuta Trynduś oraz Marta Buczyńska.

3. Cele konkursu:

- rozwijanie wśród uczniów zainteresowań i pogłębianie wiedzy o języku obcym,

- wdrażanie uczniów do samodoskonalenia i poszerzania wiadomości,

- rozwijanie sprawności językowych oraz plastycznych

4.Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej.

II. Forma konkursu:

Praca plastyczno - językowa

Książka powinna być związana z jednym z wymienionych tematów:

clothes, toys, body, animals, food, school

1. Książka powinna zawierać:

· Tytuł (w języku angielskim)

· Autora (imię, nazwisko, klasa i szkoła)

· Ponumerowane strony (minimum 10 do 20)

· Ilustracje wykonane dowolną techniką (kredki, farby, wydzieranka, naklejanka, kolaż, witraż, komiks itp.), samodzielnie podpisane w języku angielskim

· Okładkę – format i kształt dowolny

2. Kryteria oceny książki:

· Spełnienie w/w warunków

· Wkład pracy

· Estetyka wykonania

· Czytelność

· Poprawność ortograficzna

III. Termin trwania konkursu: od 6 marca do 28 marca.

Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych: 28 marca.

Wyniki konkursu zostaną przesłane pocztą elektroniczną na podany e-mail szkoły do dnia 31 marca 2017 r.

Osoby nagrodzone w konkursie zostaną powiadomione o terminie, miejscu rozdania nagród oraz zaproszone wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie nagród.

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konkursie do dnia 10 marca na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace powinny być dostarczone na adres:

Zespół Szkół w Płoskini

14-526 Płoskinia

z dopiskiem - Konkurs Języka Angielskiego

Zastrzegamy sobie prawo do zachowania prac konkursowych oraz eksponowania ich na korytarzu szkolnym.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami i nagrodami.

 

***

 

Regulamin konkursu z języka angielskiego

„10 questions about Great Britain”

1.Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów Wielką Brytanią, motywowanie ich do samodzielnego poszukiwania informacji oraz zaangażowanie do systematycznej pracy samodzielnej.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Płoskini

3.Konkurs będzie trwać od 6 marca do 7 kwietnia 2017r.

5.Zasady konkursu:

 • w każdy poniedziałek na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na parterze zostaną zamieszczone dwa pytania konkursowe
 • uczniowie chętni do udziału w konkursie odpowiadają na pytanie

konkursowe do końca każdego tygodnia (piątku)

 • udzielona odpowiedź powinna zawierać: nazwę konkursu „10 questions about Great Britain”, imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, numer pytania i wyczerpującą odpowiedź.
 • przy ustalaniu zwycięzcy będzie brana pod uwagę ilość oraz poprawność przesłanych odpowiedzi (stopień wyczerpania tematu)

–za każdą odpowiedź można uzyskać maksymalnie 2 punkty

 • zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

                                                                                       Organizatorzy: Danuta Trynduś oraz Marta Buczyńska

 

PYTANIA:

 

1. What is the longest one-syllable English word? What does it mean? / Jakie jest najdłuższe jednosylabowe słowo w języku angielskim? Co oznacza?

 2. What is the longest English word? How many letters does it consist of? What does it mean? / Jakie jest najdłuższe angielskie słowo? Ile ma liter? Co oznacza?

 

 

***

 

Regulamin konkursu z języka niemieckiego

„10 Fragen über Deutschland”

1.Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów Niemcami, motywowanie ich do samodzielnego poszukiwania informacji oraz zaangażowanie do systematycznej pracy samodzielnej.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum w Płoskini.

3.Konkurs będzie trwać od 6 marca do 7 kwietnia 2017r.

 1. 4.Zasady konkursu:
 • w każdy poniedziałek na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń zostaną zamieszczone dwa pytania konkursowe
 • uczniowie chętni do udziału w konkursie odpowiadają na pytania

konkursowe do końca każdego tygodnia (piątku)

 • udzielona odpowiedź powinna zawierać: nazwę konkursu   „10 Fragen uber Deutschland”, imię i nazwisko ucznia biorącego udział w konkursie, numer pytania i wyczerpującą odpowiedź.
 • przy ustalaniu zwycięzcy będzie brana pod uwagę ilość oraz poprawność przesłanych odpowiedzi (stopień wyczerpania tematu)

–za każdą odpowiedź można uzyskać maksymalnie 2 punkty

 • zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

                                                                                                                                   Organizator: Anna Semków

 

PYTANIA:

 

 1. 1.Wie heißt das längste deutsche Wort? Wie viele Buchstaben hat es? Was bedeutet es? /Jakie jest najdłuższe niemieckie słowo? Ile ma liter? Co oznacza?

 1. 2.Wie heißt der längste Fluss in Deutschland? Wie lang ist er? /Jaka jest najdłuższa rzeka Niemiec? Jakiej jest długości?

***

                   

Joomla Templates by 3/4 Studio