Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III   8 października 2016 r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły w Płoskini.

 

 

  Uroczyste obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej dziękczynnej w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Płoskini celebrowanej przez ks. proboszcza Krzysztofa Bucika. Po nabożeństwie zaproszeni goście, absolwenci i uczniowie udali się do szkoły, gdzie zaprezentowano program artystyczny połączony z prezentacją multimedialną . Dyrektor szkoły Ewa Murawska serdecznie powitała wszystkich gości zgromadzonych na uroczystości, wśród których znaleźli się: przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Elblągu p. Łukasz Kogut i p. Mirella Nowińska, przedstawicielka ODN w Elblągu p. Irena Poździech, wójt gminy Płoskinia p. Zbigniew Kowalski, wójt gminy Wilczęta p. Beata Jarosz, były wójt gminy Płoskinia p. Edward Bułhak, byli dyrektorzy szkoły w Płoskini: p. Zofia Cejko, p. Tadeusz Misiak, p. Lidia Baniecka, p. Jolanta Ryczaj, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół (SP w Chruścielu p. Halina Myszka, SP w Słobitach p.Olga Karpińska, właścicielka sklepu w Płoskini p. Jadwiga Szewczuk , p. Anna i Mirosław Ławrukajtis, właścicielka kwiaciarni w Płoskini p. Agnieszka Balkiewicz, aspirant szt. p. Krzysztof Stodulski, ks. Krzysztof Bucik, ks. Bogdan Okraska, p. Antoni Czyż z Nadleśnictwa Zaporowo, sekretarz gminy Płoskinia p. Stefan Hrybek, przewodnicząca Rady Gminy Płoskini p. Elżbieta Sobolewska , radny Powiatu Braniewskiego Kamil Myszka, kierownika Biblioteki Publicznej w Płoskini p. Izabela Mierzejewska, pracownika GOPS w Płoskini p. Elżbieta Kityk, pracownik UG w Płoskini p. Jolanta Buczyło, Rada Rodziców ZS w Płoskini p. Katarzyna Korneluk, p. Kamila Lombarska i p. Agnieszka Lisowska, lekarz p. Adam Hofman, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły (p. Halina Łutaj, p. Małgorzata Galińska, p. Olga Dybowska, p. Stanisława Kochanowska, p. Sylwia Pawlukowska, p. Danuta Dzikiewicz, p. Romualda Młynarz, p. Stanisława Świder, p. Alina Michnio, p. Henryk Giebień, p. Mirosław Baniecki. Szczególnie gorąco i uroczyście powitano obecnego na ceremonii najstarszego żyjącego absolwenta szkoły z roku 1949 p. Piotra Buczyńskiego. Dyrektor szkoły przywitała także przybyłych na uroczystość pracowników Urzędu Gminy i GOPS w Płoskini, mieszkańców wsi i gminy Płoskinia, grono pedagogiczne SP w Chruścielu, absolwentów Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Płoskini, grono pedagogiczne i pracowników szkoły w Płoskini oraz wszystkich Przyjaciół szkoły.

   W atmosferze rodzinno-koleżeńskiego spotkania, przy słodkich wypiekach nauczycieli, kawie i herbacie zgromadzeni goście zostali zabrani w nostalgiczną podróż najpierw oglądając i wysłuchując słowno-muzycznego spektaklu przygotowanego przez p. Elżbietę Sobolewską, a następnie prezentacji multimedialnej pt. „70 lat szkoły w Płoskini” opracowanej przez p. Tomasza Maciejewskiego. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie: Małgorzata Kowalczyk, Urszula Polonis, Paulina Sielicka, Marta Komorowska, Katarzyna Świerczewska, Anna Suchora, Julia Rojewska, Martyna Rycko, Michał Kochanowski i nauczyciele: p. Elżbieta Sobolewska i p. Tomasz Maciejewski. Zwieńczeniem ceremonii było częstowanie obecnych gości jubileuszowymi tortami, których sponsorami byli: P. Anna i Mirosław Ławrukajtis i p. Jadwiga Szewczuk.

    Korytarz na holu szkolnym zamienił się w swoiste muzeum szkolne przygotowane przez p. Marka Raroka, w którym zwiedzający mogli obejrzeć m.in. archiwalne fotografie z życia szkoły, kroniki szkolne, mundurki i fartuszki uczniowskie sprzed kilku dekad, tarcze uczniowskie, puchary i nagrody sportowe, wysłuchać nagrań szkolnego chóru odtwarzanego z magnetofonu szpulowego(!), zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi listami absolwentów szkoły w Płoskini. Finałem jubileuszowej gali był uroczysty Bal Absolwentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio