Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu jest organizacją pożytku publicznego, zajmującą się wszechstronną opieką nad dziećmi potrzebującymi pomocy. Zakres naszej działalności jest bardzo szeroki, obejmuje pomoc materialną, żywnościową, wsparcie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz działalność edukacyjną. Staramy się dotrzeć do wszystkich dzieci gorszych szans , oferując im pomoc, życzliwość i wsparcie, a także interesujące i rozwijające formy spędzenia czasu wolnego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jako samodzielna terenowa jednostka organizacyjna - Zarząd Wojewódzki działała na terenie byłego województwa elbląskiego w latach 1975-1998, obecnie zaś od stycznia 1999 roku jako Zarząd Oddziału TPD w Elblągu. Wiele uwagi poświęcamy na porady prawne, pedagogiczne, psychologiczne i działania interwencyjno-mediacyjne, które realizujemy w ramach Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie, powołanego w styczniu 1996 roku.

TPD koncentruje swoją działalność na niesieniu pomocy dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych i patologicznych. Nasze wieloletnie doświadczenia we współpracy z tymi rodzinami ukierunkowały naszą działalność na konieczność niesienia pomocy materialnej, oraz rozwiązywanie problemów związanych z pomocą, opieką, wychowaniem dzieci, a także ze zjawiskiem socjalnej bezradności wyrażającym się w braku możliwości pokonywania trudów życia w warunkach wolnego rynku.
(…)
Towarzystwo od wielu lat realizuje programy i projekty finansowe ze środków samorządu terytorialnego jak również z funduszy unijnych. Zrealizowaliśmy 48 projektów w zakresie kształcenia nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, rzecznictwa praw dziecka, profilaktycznych projektów dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz osób niepełnosprawnych.

Działalność towarzystwa prowadzona jest przy minimalnym zatrudnieniu etatowym. Wiele inicjatyw i programów podejmowanych jest dobrowolnie przez członków Towarzystwa, którzy angażują swój czas i doświadczenie na zasadzie wolontariatu.

(cyt. za: www.tpd.elblag.com.pl)

 

***

Punkt Przedszkolny przy ZS w Płoskini

 

 

 Punkt Przedszkolny TPD (Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu) przy Zespole Szkół w Płoskini istnieje od 2011 r. Pracownikami placówki od początku jej funkcjonowania były: Marta Jaczewska i Ewelina Kowalczyk. We wrześniu 2015 r. (z powodu zmiany miejsca pracy przez p. Martę Jaczewską) p.Ewelinę Kowalczyk wspomagała w zastępstwie p. Justyna Babul. Od października 2015 r. zatrudnione są w punkcie przedszkolnym panie:

Angelika Pilarczyk i Ewelina Kowalczyk.

 

 

 

 

***

grupa przedszkolaków (marzec 2016)

grupa przedszkolaków (wrzesień 2015)

***

 

ZAJĘCIA OTWARTE

  31.03.2016 r. w Punkcie Przedszkolnym TPD funkcjonującym przy ZS w Płoskini odbyły się  zajęcia otwarte z udziałem rodziców najmłodszych przedszkolaków. Panie przedszkolanki Andżelika Pilarczyk i Ewelina Kowalczyk przeprowadziły zajęcia edukacyjne, ruchowe i ...kulinarne, podczas których dzieci przy pomocy rodziców przygotowywały a następnie spożywały "wiosenne kanapki" złożone warzyw, wędliny i jajek. Na zakończenie zajęć dzieci i rodzice nagrodzeni zostali pamiątkowym medalem.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

***

 

POWITANIE WIOSNY

 

 

 

 TEATRZYK KUKIEŁKOWY "PIANO"

 

14 marca 2015 r. w oddziale przedszkolnym 5 i 6-latków odbyło się przedstawienie teatrzyku kukiełkowego "Piano" pt. "O trzech małych świnkach i złym wilku", w którym uczestniczyli przedszkolaczki z Punktu Przedszkolnego oraz przedszkolaki z oddziału przedszkolnego 5 i 6-latków i klasa I SP. Po spektaklu odbyła się sesja fotograficzna, podczas której najmłodsi mogli sobie zrobić zdjęcie portretowe w niecodziennych strojach i kostiumach oraz fotografie grupowe z paniami wychowawczyniami.

 

 

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

   12 listopada 2015 r. w Zespole Szkół w Płoskini odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego TPD. Honorowymi gośćmi ceremonii byli rodzice przedszkolaków oraz pani dyrektor Ewa Murawska. Akt pasowania poprzedził program artystyczny przygotowany przez panie przedszkolanki: Ewelinę Kowalczyk i Angelikę Pilarczyk. Ich najmłodsi podopieczni zaprezentowali wierszyki, piosenki oraz układy taneczne. Kulminacją programu był żywiołowy pokaz taneczny do utworu "Lego" z repertuaru Shakiry. Zwieńczeniem występu było pasowanie na Przedszkolaka dokonane przez p. dyrektor oraz wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów i upominków. Po uroczystości rodzice i ich pociechy udali się sali przedszkolaków na słodki poczęstunek.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ PATRZ: GALERIA

 ***

 

ZAJĘCIA JUDO

 

20 listopada 2015 r. odbyły się pierwsze zajęcia judo dla przedszkolaków prowadzone przez . Rafała Tucholskiego. Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godz. 12.15.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

***

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

22 stycznia 2016 r. uroczyście obchodzony był w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez panie wychowawczynie: Angelikę Pilarczyk i Ewelinę Kowalczyk. Zaproszeni dostojni goście obchodzący tego dnia swoje święto mogli obejrzeć i usłyszeć  krótki program artystyczny w wykonaniu swoich wnuczków i wnuczek. Następnie dziadkowie i babcie wraz ze swoimi wnukami zaproszeni zostali na słodki poczęstunek, kawę i herbatę. W ciepłej i przepełnionej miłością atmosferze wszyscy spędzili miło czas.

 

więcej zdjęć patrz: GALERIA

 

***

 

 

 

 

 NASZE PRACE - GALERIA

 

 

"BARANEK WIELKANOCNY" (marzec 2016)

 

"Mikołaj" (grudzień 2015)

 

 

"Dopełnij do pięciu kaloszy" (listopad 2015)

 

"Kółeczkowy miś" (listopad 2015)

 

 

 

 

"Jeżyki" (listopad 2015)

***

 

 

"Coś z kropli deszczu" (listopad 2015)

***

 

 

"Parasolka"  (listopad 2015)

 

"Moja flaga" - prace  z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości (listopad 2015)

 

 

***

 

 

 

Kodeks Przedszkolaka i  pamiątkowe odciski palców dzieci pod nim

 

 

 

***

 

z archiwum punktu przedszkolnego TPD...

 

 

 przemarsz przez wieś Płoskinia (Powitanie Wiosny, 21.03.2015 r.)

 

 

wróżby i zabawy Andrzejkowe (listopad 2014 r.)

 

***

 

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio