Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III

BIBLIOTEKA SZKOLNA
zaprasza

 

 

 

godziny otwarcia
w roku szk. 2016/2017:

Poniedziałek: 8.00 – 13.00
Wtorek: 8.00 – 13.00
Środa: 8.00 – 15.30
Czwartek: 8.00 – 14.40
Piątek: 8.00– 14.00

 

 ***

 

 ***

KONKURSY, PROJEKTY I AKCJE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

Biblioteka Szkolna

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY

 na najładniejszą

 zakładkę do książki,

wykonaną na prośbę książki.

  Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Płoskini zaprasza oddział przedszkolny i  uczniów klas I – III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą zakładkę do książki.

  Prace powinny mieć postać zakładki do książki. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.

Konkurs będzie rozstrzygany według trzech kategorii:

• kategoria I – oddział przedszkolny 3 i 4-latków
• kategoria I – oddział przedszkolny 5 i 6-latków
• kategoria III – dzieci z klas I – III SP


Kryteria oceny prac:
- pomysłowość,
- oryginalność ujęcia tematu,
- estetyka wykonania pracy,
- samodzielność wykonania.

   Prace z dołączoną karteczką z imieniem i nazwiskiem proszę dostarczać do biblioteki szkolnej do p. Tomasza Maciejewskiego do 20 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

 

***

 

Biblioteka Szkolna

zaprasza

uczniów i pracowników szkoły

do udziału w I edycji akcji propagującej czytelnictwo

pod hasłem

„PODARUJ BIBLIOTECE KSIĄŻKĘ”.

Akcja polega na przyniesieniu książki, którą zdecydowałaś (-eś) się z własnej woli podarować bibliotece szkolnej. Z otrzymanych darów przygotowana zostanie specjalna wystawa z imiennymi wizytówkami darczyńców. Otrzymają oni także specjalne dyplomy i nagrody.

I edycja akcji potrwa od 5 września 2016 r.  r. do 30 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w tej czytelniczo-kulturalnej akcji!

Tomasz Maciejewski

***

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza uczniów

do wzięcia udziału w konkursie literackim pt.

„TO BYŁA KSIĄŻKA!”

Konkurs polega na napisaniu pracy pisemnej poświęconej książce: Twojej ulubionej lub takiej, która Cię czegoś nauczyła, rozśmieszyła, wzruszyła Cię, skłoniła do głębszych przemyśleń albo po prostu „wciągnęła”…

Kryteria oceny prac konkursowych:

1.Praca powinna by napisana na kartce formatu A4 z zachowanym marginesem (odręcznie lub wydrukowana na komputerze).

2. Forma wypowiedzi: opowiadanie, opis przeżyć wewnętrznych, recenzja.

3. Praca zawierająca więcej niż 4 błędy ortograficzne nie będzie oceniana.

4. Praca powinna być podpisana w górnym rogu (imię i nazwisko, klasa)

5. Prac będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum.

Prace proszę składać w bibliotece szkolnej u p. Tomasza Maciejewskiego do 30 listopada 2016 r.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie! Nagrody czekają!

bibliotekarz

Tomasz Maciejewski

 

***

 

Biblioteka Szkolna ogłasza

KONKURS

„CZYTELNIK ROKU”

 

Konkurs rozpoczyna się we wrześniu i trwa do 10 czerwca 2017 r.

O miano ”Czytelnika Roku” może ubiegać się każdy uczeń, który:

- wypożyczy i przeczyta jak największą ilość książek z biblioteki

- krótko opowie bibliotekarzowi treść każdej z wypożyczonych książek i podzieli się swoimi wrażeniami po lekturze

- zachęci kolegę lub koleżankę do wypożyczenia i przeczytania książki, którą zwróci do biblioteki szkolnej

***

Konkurs będzie miał dwie edycje: w I i II semetrze (pierwsze rozstrzygnięcie w styczniu, drugie – w czerwcu 2017 r.).

Kategorie, w których będą przyznawane miejsca i nagrody:

  • Klasy I – III SP
  • Klasy IV – VI SP
  • Klasy I – III Gimnazjum

Na uczestników i laureatów czekają: punkty plusowe z zachowania, dyplomy i nagrody książkowe!

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

 

***

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

zaprasza uczniów Gimnazjum

do wzięcia udziału

w konkursie plastyczno-czytelniczym  pt.

„Książki i czytanie to umysłu i serca wzbogacanie”

Konkurs polega na zaprojektowaniu przez każdą klasę plakatu na temat zalet i korzyści

z czytania i obcowania z książką.

 

Kryteria oceny prac konkursowych:

1.Plakat powinien zawierać: hasło związane z czytaniem lub książką.

2. Czytelność hasła i estetyka wykonania pracy.

3. Prace powinny być wykonane na arkuszu brystolu.

4. Plakat powinien być podpisany na odwrocie (imiona i nazwiska autorów, klasa).

Prace proszę składać w bibliotece szkolnej u p. Tomasza Maciejewskiego do 30 listopada 2016 r.

Wszyscy wykonawcy plakatu zostaną nagrodzeni punktami plusowymi i dyplomami.

Laureaci konkursu (I-III miejsce) otrzymają nagrody i dyplomy.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

I miejsce klasy I Gimnazjum w konkursie na plakat promujący czytelnictwo

"Książki i czytanie to umysłu i serca wzbogacanie"(listopad 2016)

 

***

 

KOŁO BIBLIOTECZNE

„BIBLIONAUCI”

rok szkolny 2016/2017

Zuzanna Jackowska

Małgorzata Kowalczyk

Urszula Polonis

Anna Biazik

Ewelina Dremo

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach koła chętnych uczniów!

 

***

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio