Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIIKłopoty z pamięcią można zwalczyć! Trenuj pamięć, aby przydała Ci się do nauki.

 • Ucz się wierszy.
 • Zapamiętuj długie zdania w dokładnym ich brzmieniu.
 • Czytając tekst staraj się zadawać sobie pytania sprawdzające i odpowiadać na nie.
 • Naucz się na pamięć alfabetu Morsea (narysuj go samodzielnie, nadając mu porządek):

A

kropka kreska

N

kreska kropka

B

kreska trzy kropki

O

trzy kreski

C

kreska kropka kreska kropka

P

kropka dwie kreski kropka

D

kreska dwie kropki

R

kropka kreska kropka

E

kropka

S

trzy kropki

F

dwie kropki kreska kropka

T

kreska

G

dwie kreski kropka

U

dwie kropki kreska

H

cztery kropki

V

trzy kropki kreska

l

dwie kropki

W

kropka dwie kreski

J

kropka trzy kreski

X

kreska dwie kropki kreska

K

kreska kropka kreska

Y

kreska kropka dwie kreski

L

kropka kreska dwie kropki

Z

dwie kreski dwie kropki

Ł

kropka kreska dwie kropki kreska

CH cztery kreski

M

dwie kreski

   
       

Użyj takich wytłuszczeń, wielkość liter, barw, grubości kresek i kropek, rozłożenia na kartce, odległości, które ułatwią Ci zapamiętanie.

Aby zapamiętać, trzeba popracować nad ułożeniem materiału w Tobie właściwy sposób.

Jeśli chcesz trwale zapamiętać tekst zorganizowany logicznie to:

 • odnieś treść do własnych doświadczeń - postaraj się to sobie wyobrazić, postaraj się zrozumieć wszystko dokładnie, w razie potrzeby pytając innych,
 • używaj podczas zapamiętywania jak największej liczby zmysłów (wypowiadaj i słuchaj, rysuj i oglądaj, dotykaj i odczuwaj, przeżywaj),
 • uporządkuj materiał, czyli np. nadaj jego częściom kolejność, ponumeruj je, itp..
 • podziel tekst na małe sensowne całości, które umiesz powtórzyć,
 • nazwij różne elementy materiału inaczej, własnymi słowami,
 • pobaw się przyjemnymi (zabawnymi, karykaturalnie zmienionymi, kolorowymi, baśniowymi, tajemniczymi) skojarzeniami z treścią do opanowania,
 • działaj z tekstem aktywnie na różne sposoby, także szkicując, notując, rysując z użyciem wielu barw,
 • zastosuj na różne sposoby świeżo zdobytą wiedzę (np. ucząc młodszą siostrę lub brata) - doświadczenia utrwalają wiedzę,
 • powtarzaj, powtarzaj i jeszcze raz powtarzaj,
 • wytłumacz komuś, o co chodzi w tekście; jeśli uczciwie powie Ci, że wszystko jasne, to znaczy, że Ty rozumiesz o czym mówisz, a wtedy masz większą szansę na zapamiętanie.

Aby zapamiętać elementy pozornie ze sobą nie związane - dokonaj najpierw analizy myślowej:

 • rozpoznaj, które są podobne, pasują do siebie, czym różnią się od pozostałych,
 • potem połącz ze sobą wybrane elementy, czyli zsyntetyzuj informacje, np. grupując je według znaczenia, genezy, kolorów, materiałów, funkcji, itp.
 • po czym skoncentruj uwagę na zapamiętaniu głównie nazw kategorii. Grupowanie jest także niezastąpione przy zapamiętywaniu numerów telefonów czy innych ciągów informacji. Zapamiętujemy naraz około 7 - 9 zbitek danych.
Joomla Templates by 3/4 Studio