Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-IIISZANOWNI PAŃSTWO, DROGA MŁODZIEŻY !

 

 Zapraszamy do udziału w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań.

My jako społeczeństwo Szkoły Podstawowej w Płoskini mówimy stanowcze NIE każdej formie przemocy wobec dzieci. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek przejawy agresji wśród dzieci i młodzieży.

Kampania rozpoczyna się 1 listopada i potrwa do

19 listopada. Akcji towarzyszyć będą  następujące działania:

v Klasy IV – VII i II- III g wykonają w ramach konkursu plakat o tematyce przewodniej STOP AGRESJI!

v Klasy I- III SP w ramach konkursu wykonają prace plastyczne  o tematyce przewodniej KOCHAJ! NIE BIJ!

v W klasach wychowawcy oraz pedagog przeprowadzą zajęcia na temat przemocy rówieśniczej i tolerancji.

( pokaz prezentacji multimedialnych, filmy, warsztaty).

v Każdy członek naszej społeczności szkolnej w tych dniach będzie nosił pomarańczową wstążeczkę, aby powiedzieć  TAK! DLA OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ!

  Dyrektor                                                                                                                                                                            Pedagog 

REGULAMIN

 I SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Moja Ojczyzna”

Konkurs poezji patriotycznej  Moja Ojczyzna” zachęca do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.

 1. ORGANIZATOR Biblioteka SP w Płoskini
 1. CELE KONKURSU
 • Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
 • Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
 • Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją
  • i wartościami.
 • Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
 • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 • Promowanie młodych talentów.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VII  i II - III Gim.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs przebiega w II etapach:

 

I Etap – eliminacje klasowe

 • Każda klasa w wyniku eliminacji wyłania do 2 uczestników.
 • Zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych uczniów klasy należy przekazać do biblioteki szkolnej do 6 XI 2017 r. (poniedziałek)

II Etap – etap szkolny

 • Odbędzie się dnia 14 XI 2016 r. (wtorek) o godz. 10.10 na I piętrze SP w Płoskini.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza

o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.

 • Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
 1. KRYTERIA OCENY

opanowanie tekstu dykcja

dobór i rozumienie tekstu

ekspresja wypowiedzi (zaangażowanie emocjonalne

 • i pomysłowość interpretacji)

VII. NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie.

VIII. INFORMACJE

 1. Obowiązuje szkolny strój galowy.
 1. Kolejność prezentacji:
 • - uczestnicy klas IV-VII
 • - uczestnicy klas II-III Gimnazjum
 1. Wszelkich informacji udziela organizator konkursu: Tomasz Maciejewski.

 

Serdecznie zapraszam.

Dni od 1 XI  do 5 XI 2017 r.

są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

30.10.2017 r. (poniedzialek)

na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Płoskini

odbędzie się uroczystość

Pasowania na Ucznia SP w Płoskini i ślubowania klasy I SP.

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą..." (ks. J. Twardowski). Pamiętajmy o nich w modlitwie...

 

 

 

Joomla Templates by 3/4 Studio