Facebook    YouTube

 

Sport

Sport

 

Galeria

Galeria

 

Nasza Świetlica

Świetlica

 

Nasi Milusińscy

Klasy 0-III  

 

 

1.Historia powstania szkoły sięga roku 1946, kiedy to do miejscowości o zniemczonej przez okupanta hitlerowskiego nazwie PLASWIK przybyło dwoje pedagogów: WINCENTY i AURELIA PIECHURSCY. Oto jakie słowa zanotował pierwszy kierownik naszej placówki w kronice szkolnej mającej postać skromnego zeszytu:

We wrześniu 1946 roku ja Piechurski Wincenty przydzielony przez Inspektorat Szkolny w Braniewie na Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Plaswiku wraz z żoną moją Aurelią – nauczycielką przyjechałem , by objąć w/w placówkę. Gmach szkolny strasznie zniszczony, w winklu budynku była dziura 2m kw. I wiele innych mniejszych; okna bez ram i szyb, drzwi każde poważnie uszkodzone, w piwnicach zanieczyszczone, sale szkolne brudne, niemalowane korytarze, wokoło gmachu i na boisku pełno gruzów, zniszczonych narzędzi rolniczych, samochodów itp. Z początku strasznie ciężko było nam z żoną, gdyż uczyliśmy tylko oboje a klas było 5 lecz z wielkim trudem i poświęceniem obopólnym organizowaliśmy szkołę. Organizacja szkoły szła bardzo ciężko, dzieci z różnych dzielnic Polski, władali więcej rosyjskim i litewskim językiem jak polskim i z wielkim wysiłkiem i mozołem z takim elementem było pracować, lecz nie upadaliśmy, pracowaliśmy wytrwale. Zaczęły się wyjawiać różnice dzielnicowe dzieci były do siebie wrogo usposobione lecz i to z żoną dało nam się usunąć, także teraz spotyka się przyjaźń tam, gdzie dawniej ujawniała się wrogość.
Takie były początki naszej pracy pedagogicznej plus remont całkowity budynku, boiska i budynku mieszkalnego kierownika szkoły, przy tym brałem udział w organizowaniu Przedszkola (...).

   2. Pierwszą ważną uroczystością było POŚWIĘCENIE BUDYNKU SZKOLNEGO i SZTANDARU SZKOŁY dnia 20 X 1946 r. Od tego momentu placówka funkcjonuje pod nazwą Powszechna Szkoła Publiczna, a jej Kierownikiem jest WINCENTY PIECHURSKI.
Już w lutym 1948 r. funkcję Kierownika Szkoły po W. PIECHURSKIM obejmuje jego żona AURELIA PIECHURSKA, która pełni ją zaledwie dwa miesiące.
1 kwietnia 1948 r. nowym Kierownikiem Szkoły zostaje JAROSŁAW ZABŁOCKI. W tymże samym roku powstaje biblioteka szkolna.
Kolejna zmiana na kierowniczym stanowisku następuje z początkiem 1951 roku, obejmuje je WITOLD RYCHLICKI.
1 września 1952 r. Kierownikiem Szkoły zostaje JÓZEF KOCHAN.
W 1956 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się z początkiem pracy nowego Kierownika – PIOTRA KOCHANA.
1 września 1963 r. stanowisko Kierownika Szkoły obejmuje ANATOL PASZKIEWICZ.
1 stycznia 1971 r. funkcja Kierownika przypada CZESŁAWOWI PACONIOWI.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1977/1978 prowadzi już Dyrektor Szkół Gminnych TADEUSZ MISIAK, który będzie kierował placówką przez najbliższe 7 lat.
1 września 1984 r. Dyrektorem Szkoły zostaje ZOFIA CEJKO.

   3. 24 marca 1991 r. ma miejsce podniosłe wydarzenie w naszej szkole : uroczyste zawieszenie krzyży w klasach z udziałem ks. proboszcza parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Płoskini Henryka Kamińskiego.

1 września 1991 nowym Dyrektorem Szkoły jest TERESA SOBKOWIAK , która pełni tę funkcję do 19 grudnia 1994 r.
Z początkiem 1995 roku stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje LIDIA BANIECKA.

   4. Kolejnym istotnym wydarzeniem w historii placówki w Płoskini jest wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły, przyszłego Gimnazjum 27 sierpnia 1998 r. Budowa trwa do sierpnia 1999 r.
1 września 1999r. uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone jest z ceremonią otwarcia Gimnazjum w Płoskini.
   5. Rok później – 24 IX 2000 r. – w szkole następuje otwarcie sali komputerowej (pracowni informatycznej).
   6. 26 IV 2002 r. rozpoczęta zostaje budowa sali gimnastycznej przy nowym budynku szkolnym. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej ma miejsce 6 XII 2004 r.
Również w tym roku nasza placówka uzyskała zaszczytny certyfikat „Szkoły z Klasą", co było efektem udziału i pracy nauczycieli w ogólnopolskie j akcji społecznej pod patronatem prezydenta RP.
W czerwcu 2008 r. pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły kończy LIDIA BANIECKA. Od 1 września 2008 r. nowym Dyrektorem Szkoły zostaje JOLANTA RYCZAJ, która pełni to stanowisko do zakończenia roku szkolnego 2011/2012. Od września 2012 r. obowiązki dyrektora pełni EWA MURAWSKA.

gazetki z pracami uczniów wykonanymi na świetlicy szkolnej (2014 rok)

BAJKOTERAPIA POMAGA ROZWIĄZAĆ PROBLEMY WYCHOWAWCZE

Bajka bawi, uczy, wychowuje. Pomaga też rozwiązywać problemy wychowawcze i świetnie sprawdza się, gdy chcesz pomóc dziecku uporać się z lękami. Kiedy czujesz się bezradny, lub chcesz wzbogacić swoje rodzicielskie zabiegi, spróbuj bajkoterapii!
Jeśli bajkoterapia budzi twoją nieufność, najwyższy czas to zmienić. Bajkoterapia sprawia, że problemy wychowawcze łatwiej jest rozwiązywać, łatwiej też zrozumieć ci dziecko, a dziecku łatwiej zrozumieć własne uczucia. Wychowując dziecko wielokrotnie napotykasz na różne problemy, pokonujesz wychowawcze trudności. Każdego dnia stawiasz czoło nowym, lub wciąż tym samym, rodzicielskim wyzwaniom.
„Moje dziecko jest nieśmiałe. Jak mogę mu pomóc?”, „Dlaczego on wciąż boi się ciemności?”, „Jak mam powiedzieć, że będzie miał braciszka?”, „Widzę, że jest smutna. Czemu nie chce powiedzieć, co się stało?” Takie i wiele innych problemów przychodzi ci rozwiązywać. Czasem jednak brak pomysłów jak to zrobić, a dotychczasowe zawiodły.

Bajkoterapia: terapia bajką.
To prosta i dostępna dla każdego metoda pracy z dzieckiem. Czytając dziecku terapeutyczne bajki, opowiadania możesz przepracować w bezpieczny dla niego sposób wiele różnych problemów. Oczywiście ich adresatami są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Taka forma rozmowy z rodzicem odpowiada ich potrzebom i wyobraźni.
Kiedy nie wiesz, jak „ugryźć” trudny temat w rozmowie z dzieckiem, jak pomóc mu, kiedy przeżywa trudne emocje jak lęk, złość, agresję, nieśmiałość możesz sięgnąć po bajkę terapeutyczną, która opowiada o problemie, jaki przeżywa właśnie twoje dziecko. Każda bajka terapeutyczna dotyczy konkretnego tematu, problemu. Rozwód rodziców, różnego rodzaju lęki, śmierć, choroba to przykłady tematów wyjątkowo trudnych, będących wyzwaniem dla rodziców. Warto jednak wiedzieć, że opowiadania i bajki terapeutyczne traktują też o zwykłych, codziennych troskach i trudnościach. Uczą np. jak radzić sobie trudnymi emocjami jak złość, gniew, osamotnienie w szkole, utarczki z rodzeństwem. Wspomagają rodziców w wychowawczych trudach jak np. wdrażanie do samodzielności, stawianie czoła lękom i wytworom dziecięcej wyobraźni, oduczanie od pieluchy czy używania brzydkich słów.

Bajkoterapia – dziecko identyfikuje się z bohaterem.
Czytanie dziecku terapeutycznej bajki jest bezpiecznym dla niego sposobem rozmowy o danym problemie i stawiania mu czoła. Bohater bajki przeżywa takie same, lub bardzo zbliżone rozterki, ma problem, który stawia go zbliżonych okolicznościach. Dziecku łatwo więc zidentyfikować się z postacią z opowiadania i razem z nią skonfrontować się z problemem. Należy jednak unikać rażącego podobieństwa dziecka do bohatera bajki, jak to samo imię czy cechy fizyczne. Prawidłowo napisane bajki terapeutyczne mają do siebie to, że nie pouczają, nie prawią morałów i dobrze się kończą. Bajkowy bohater znajduje sposoby na rozwiązanie problemu, oswaja trudne uczucia. Świat opisany w bajce powinien więc rządzić się takimi samymi prawami jak nasza rzeczywistość, by opisywane rozwiązania dziecko uznało za realne. Ważne jest, by bajka zawierała opisy uczuć, nazywała je, poświęcała uwagę emocjom.

Bajkoterapia: od czego zacząć?
Na rynku, w księgarniach pedagogicznych dostępnych jest wiele pozycji książkowych, które zawierają bajki terapeutyczne. Pojęcie to jest też szeroko opisane winternecie.
Przed wdrażaniem bajkoterapii w życie warto zapoznać się bliżej z tym tematem. Poczytać bajki dla siebie, zorientować się w ich specyfice. Trzeba poczuć pewną gotowość w sobie do tego rodzaju komunikacji z dzieckiem.

Bajkoterapia to proces: uważnie obserwuj dziecko.
Ważne jest, by pamiętać, że bajkoterapia to proces i nie zadziała ona od razu. Doraźne efekty, które są równie ważne to np. obniżenie lęku dziecka w związku z daną, trudną sytuacją. Może się zdarzyć, że dziecko nie zrozumie bajki, odrzuci ją, lub powróci do niej dopiero po pewnym czasie. Należy dać mu do tego prawo. Warto obserwować dziecko w czasie czytania bajki. Można o niej później porozmawiać, jeśli jednak dziecko nie wykazuje ku temu chęci, nie zmuszaj do tego. Warto natomiast zastanowić się nad reakcją dziecka, jej motywami. Może udało się dotknąć nurtującego je problemu… W rozmowie z dzieckiem o bajce podążasz za swoją pociechą. Mówisz współmiernie do jego potrzeb, pytań. Unikasz wypytywania, porównywania. Jeśli dziecko nie chce rozmawiać, może stworzyć do bajki rysunek. Odzwierciedli on to, co było dla dziecka ważne. Może być tak, że dziecko wiele razy będzie chciało usłyszeć tę samą bajkę. Prawdopodobnie odpowiada ona jego potrzebom.
Bajkoterapia wspiera rozwój dziecka.
Dzięki bajkom i opowiadaniom terapeutycznym można efektywnie wspierać rozwój dziecka, przekazywać wartości bez moralizatorskiego tonu, pomóc mu się odprężyć, zbudować pozytywny obraz siebie. Warto jednak czuwać, by nie polegać tylko na nich. Akceptacja i wsparcie rodzica, dawanie przykładu własną osobą, bycie z dzieckiem w trudnych chwilach, wspólnie spędzany czas to klucz do wychowawczej satysfakcji.

 

Joomla Templates by 3/4 Studio